Verktyg för hållbarhetsarbetet

Som inloggad medlem får du möjlighet att ta del av olika verktyg som du kan använda i arbetet med hållbarhet. Du kan göra ett test som hjälper dig att värdera hållbarhetsarbetet i din organisation och ladda ned mallar som du kan använda för att göra en nulägesanalys och en handlingsplan.

Gör en nulägesanalys och skapa en plan för hållbarhetsarbetet

Nulägesanalysen hjälper dig att se förbättringsområden och prioritera områden att arbeta vidare med. Skapa en handlingsplan för din verksamhets hållbarhetsarbete med utgångspunkt från din nulägesanalys – och börja genomföra den redan idag. Genom att minska klimatpåverkan i din organisation kan du spara både tid och pengar.