Mallar för hållbarhetsarbetet

Grunden för ett lyckat hållbarhetsarbete är en bra vision och tydliga mål. För att vara trovärdig och kunna påverka din omgivning, behöver du känna till dina egna drivkrafter och förstå vilka utmaningar som finns i din verksamhet.

Här kan du som är medlem ladda ner mallar och en checklista som använder för att göra en nulägesanalys.Analysen hjälper dig att se förbättringsområden och prioritera områden att arbeta vidare med. Gör gärna testet Organisationens ansvar innan du börjar med din nulägesanalys.

Du kan också ladda ner mallar som du kan använda för att skapa en plan för hållbarhetsarbetet. Skapa planen med utgångspunkt från din nulägesanalys.

Mallar för nulägesanalys

 • Analysera din omvärld - gör en intressentanalys

  pdf, 103,55 kb

  Använd den här mallen för att gå igenom nuläget i verksamhetens omvärld. Reflektera över era intressenter, vilka förväntningar de har på verksamheten och vad det innebär för din roll.

 • Analysera din verksamhet

  pdf, 101,91 kb

  Här kan du göra en sammanfattning av din organisations utvecklingsmöjligheter. Använd resultatet från testet "Organisationens ansvar" som utgångspunkt för din analys.

 • Dina drivkrafter - reflektion

  pdf, 102,22 kb

  Reflektera över dina egna drivkrafter och värderingar och om dessa stödjer en hållbar utveckling.

Mallar för hållbarhetsplan

 • Identifiera ekonomiska möjligheter

  pdf, 248,81 kb

  Här kan du göra en sammanfattning av möjliga ekonomiska resultat som dina åtgärder kan innebära. Detta ger dig goda argument för att genomföra åtgärderna.

 • Strategier och åtgärder för att minska utsläpp i din vardag

  pdf, 117,42 kb

  Det finns många enkla åtgärder du kan genomföra för att minska verksamhetens utsläpp. Här kan du ta del av och inspireras av en checklista med strategier för utsläppsminskningar och klimatkompensation.

 • Vision och mål

  pdf, 145,61 kb

  Ska ni bli bäst i er bransch eller enbart undvika onödiga risker? Och vad är din önskade bild av ert hållbarhetsarbete? Det är klokt att börja med att ta ställning till vilken ambitionsnivå ni vill lägga er på.

 • Väsentlighetsanalys

  pdf, 86,95 kb

  En väsentlighetsanalys är ett verktyg som kan användas som start i en strategisk process. En väsentlighetsanalys gör det möjligt att prioritera åtgärder för de hållbarhetsfrågor som är viktigast för dig, din organisation och era intressenter.