Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ledarrollen i förändringsarbetet

Ledarskapet har stor betydelse för att lyckas med förändringsarbete. Det krävs hela tiden prioriteringar och beslut för att processer inte ska stanna upp.

Roller behöver tydliggöras och uppgifter fördelas. Situationer där det inte finns någon självklar lösning uppstår och måste hanteras. Komplexa och utdragna processer kräver att någon skapar överblick, håller i frågan och löpande följer upp. Dessutom uppstår det ofta motstånd eller brist på motivation under resans gång som måste hanteras.

Många av de här uppgifterna brukar hamna på chefens bord. Men är det självklart vad en chef ska göra i förändringsarbetet?

Vilken roll du får eller tar beror inte bara på dig utan på det sammanhang du verkar i. Det finns outtalade förväntningar såväl hos din chef som hos dina medarbetare. Även organisatoriska gränser och formellt mandat har stor betydelse.

Men en avgörande faktor är hur du ser på dig själv och ägarskapet till förändringen. Är det din förändring, som du initierat och som medarbetarna ska genomföra? Eller är det ledningens förändring som du bara verkställer? Är du experten som vet hur saker och ting måste göras eller finns kompetensen hos medarbetarna?

Här är några aktiviteter som kan hjälpa dig att definiera din roll i förändringsarbetet:

  • För en dialog med din chef om hur ni ser på ditt uppdrag kopplat till förändringsarbetet.

  • Diskutera med dina medarbetare, gemensamt och enskilt, hur ni ser på era respektive roller och vilka förväntningar som finns.

  • Formulera uppdrags- och arbetsbeskrivningar som tydliggör vad du och andra förväntas ansvara för i förändringsarbetet.

  • Reflektera över ditt eget förhållningsätt till de förändringsuppdrag som du är satt att leda och säkerställ att du förstår syfte och mål med förändringen.
Text: Jens Andersson Uppdaterat: 2015-10-12

Digital kurs: Leda förändring

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem