FKL – Urvalskriterier, jury och tidigare vinnare

För elfte året i rad rankar Ledarna landets 75 främsta unga kvinnliga chefer som gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.


Kriterier Framtidens kvinnliga ledare (FKL) 2017

Kvinnorna på Ledarnas rankinglista är mellan 20-35 år gamla och arbetar som chef eller ledare. De bedöms för sina prestationer under år 2016 och tidigare enligt kriterierna:

 • Kompetens
  Uppvisar ett transparent och inkluderande ledarskap som främjar resultat genom utveckling av medarbetares potential. Hanterat betydande ledarskapsutmaningar på ett framgångsrikt sätt.

 • Resultat
  Har ansvar och makt att utveckla och leda en verksamhet eller driver en angelägen samhällsförändring. Till exempel är chef över ett visst antal anställda, har ekonomiskt ansvar, verksamhetsansvar eller har uppvisat framstående resultat. Här bedöms också uppdragets komplexitet och graden av nytänkande.

 • Potential
  Leder framtidsinriktat utifrån en vision om hållbar utveckling.

Juryn

Juryn för Framtidens kvinnliga ledare 2017 består av:

 • Annika Elias, ordförande i Ledarna
 • Anders Grahn, styrelseledamot i Ledarnas förbundsstyrelse
 • Arash Pournouri, grundare och vd, At Night Management
 • Anna Brynås, vinnare Framtidens kvinnliga ledare, koncernchef, Swedish Biogas International
 • Cecilia Åkerblom, ledarskapsexpert, Ledarna
 • Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare, Ledarna
 • Camilla Wagner från Management by Kerstin
 • Fredrik Gustafsson, PR-specialist, Ledarna

Mer om Framtidens kvinnliga ledare

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi vill lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Kvinnorna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor utan för alla som sitter på en ledande position. För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Women Executive Search (WES).

Syftet med utmärkelsen är att:

 • Skapa en mötesplats för unga kvinnliga chefer att inspirera och stötta varandra.
 • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
 • Lyfta fram framstående unga kvinnliga chefer som förebilder.
 • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.


Följ Framtidens kvinnliga ledare på Facebook och Twitter, #fkl2017 #ledarna

Stort genomslag

Under de år som Ledarnas chefslista presenterats har genomslaget blivit allt större i medier och bland opinionsbildare. Framtidens kvinnliga ledare kommer att fortsätta påverka med en ny chefslista varje år.

"Det svenska samhället behöver nya chefer med en modern ledarstil. Det gäller likväl för näringsliv och offentlig sektor, som för politik, kultur och ideell verksamhet. Vi vill inspirera unga kvinnor – och män att vilja ta en chefsroll i morgon."

Annika Elias, ordförande Ledarna.

Uppdaterat: 2016-12-08

Amanda Lundeteg, Allbright: "Vi vill se att männen tar ansvar"

Snacka om FKL 2014.


Ulf Skarin, Veckans Affärer: "Kvotering kan vara ett sätt"

Snacka om FKL 2014.


Daniela Trujillo : "Women in executive boards need to get real power"

Snacka om FKL 2014.


Susanne Holmström, Tele2: "Jämställdhet och mångfald skapar vinst"

Snacka om FKL 2014.


Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem