FKL – Urvalskriterier, jury och tidigare vinnare

För tionde året i rad har Ledarna rankat landets 75 främsta unga kvinnliga chefer som gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap. Vinnaren och hela listan presenterades den 11 maj 2016.


Anna Brynås är Framtidens kvinnliga ledare 2016

Framtidens kvinnliga ledare 2016 – Se hela listan!


Urvalskriterier Framtidens kvinnliga ledare (FKL) 2016

Kvinnorna på Ledarnas rankinglista är mellan 20-35 år gamla och arbetar som chef eller ledare. De bedöms för sina prestationer under år 2015 och tidigare enligt kriterierna:

 • Resultat och uppnådd position
  Har ansvar och makt att utveckla och leda, till exempel chef över ett visst antal anställda, budget-/ekonomiskt ansvar, verksamhetsansvar eller uppvisat betydande resultat/ förändring. Här bedöms också uppdragets komplexitet/svårighetsgrad.

 • Personliga egenskaper
  Har goda ledaregenskaper och personifierar lusten att leda. Uppvisar ett innovativt, transparent och autentiskt ledarskap som främjar resultat genom utveckling av medarbetarna och ett distribuerat ledarskap. Har mod att ställa krav och förmåga att skapa goda relationer, hanterar spänningsfältet mellan ledning och medarbetare samt odlar sitt interna och externa nätverk.

 • Potential
  Har visat en stark personlig utvecklingstakt under det senaste året, uppvisar handlingskraft och ambition, är förändringskompetent, normbrytande, nytänkande och har visioner.


Juryn

Juryn för Framtidens kvinnliga ledare 2016 bestod av:

 • Annika Elias, ordförande i Ledarna
 • Anders Grahn, styrelseledamot i Ledarnas förbundsstyrelse
 • Kerstin Lager, kommunikationschef, Ledarna
 • Cecilia Åkerblom, ledarskapsexpert, Ledarna
 • Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare, Ledarna
 • Camilla Wagner från Management by Kerstin
 • Anna Stenberg, Women Executive Search
 • Fredrik Gustafsson, PR-specialist, Ledarna

 

Mer om Framtidens kvinnliga ledare

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi vill lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Kvinnorna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor utan för alla som sitter på en ledande position. För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Women Executive Search (WES).

Syftet med utmärkelsen är att:

 • Skapa en mötesplats för unga kvinnliga chefer att inspirera och stötta varandra.
 • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
 • Lyfta fram framstående unga kvinnliga chefer som förebilder.
 • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.


Följ Framtidens kvinnliga ledare på Facebook och Twitter, #fkl2016 #ledarna.


Stort genomslag

Under de år som Ledarnas chefslista presenterats har genomslaget blivit allt större i medier och bland opinionsbildare. Framtidens kvinnliga ledare kommer att fortsätta påverka med en ny chefslista varje år.

"Det svenska samhället behöver nya chefer med en modern ledarstil. Det gäller likväl för näringsliv och offentlig sektor, som för politik, kultur och ideell verksamhet. Vi vill inspirera unga kvinnor – och män att vilja ta en chefsroll i morgon."

Annika Elias, ordförande Ledarna.

Uppdaterat: 2016-06-01

Amanda Lundeteg, Allbright: "Vi vill se att männen tar ansvar"

Snacka om FKL 2014.


Ulf Skarin, Veckans Affärer: "Kvotering kan vara ett sätt"

Snacka om FKL 2014.


Daniela Trujillo : "Women in executive boards need to get real power"

Snacka om FKL 2014.


Susanne Holmström, Tele2: "Jämställdhet och mångfald skapar vinst"

Snacka om FKL 2014.


Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem