Kom med förslag till vår verksamhet

Föreningens högst beslutande organ är föreningens stämma. I år har föreningen stämma den 29 september.

Alla medlemmar och klubbar inom föreningen har rätt att skriva motioner (förslag) till stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor innan stämman. Föreningen skickar ut information om hur man går tillväga via epost samt aviserar på hemsidan.
Senast den 25 augusti behöver vi ha din motion.

Alla medlemmar och klubbar inom föreningen har rätt att skriva motioner (förslag) till stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor innan stämman. Föreningen skickar ut information om hur man går tillväga via epost samt aviserar på hemsidan. 

Det är genom dina och dina kollegors erfarenheter, engagemang och idéer som Ledarna inom Livsmedelsbranschen kan vara en levande och medlemsnyttig förening. Under förra året erbjöd vi bland annat medlemmar ett utvecklingsprogram om framtidens ledarskap. I år fortsätter vi med tema om hållbart och förtroendefullt ledarskap.

Logga in för att ta fram motionsformuläret