Kom med förslag till vår verksamhet

Föreningens högst beslutande organ är föreningens stämma. I år har föreningen stämma den 21 oktober (OBS nytt datum, stämman är framflyttad på grund av Folkhälsomyndigheternas förlängda restriktioner).

Alla medlemmar och klubbar inom föreningen har rätt att skriva motioner (förslag) till stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor innan stämman. Föreningen skickar ut information om hur man går tillväga via epost samt aviserar på hemsidan.

Det är genom dina och dina kollegors erfarenheter, engagemang och idéer som föreningen kan vara en levande och medlemsnyttig förening.

Logga in för att ta fram motionsformuläret