Martin Wiberg, suppleant

Jag är positiv och engagerad. Arbetar som chef på Alpcot - ett nytänkande och branschutmanande mindre börsnoter fintech-bolag. Jag har en lång bakgrund från föreningslivet (Bl a grundat större släktförening) och har erfarenhet som styrelseledamot i börsbolag. Transparens, tydlighet och öppenhet - eller att behandla andra som man själv vill bli behandlad är mina ledord. Jag besitter mycket stora branschkunskaper inom pension/försäkring och ersättningsfrågor. Ser med tillförsikt fram emot möjligheten att hjälpa andra ledare och engagera mig i föreningsstämman!

MartinWiberg.jpeg