Elisabeth Mikaelsson

Jag har redan varit engagerad i Ledarna under flera år och har agerat som både stämmoombud, kongressombud och även suttit med i valberedningen för LPT. Som ombud vill jag representera våra medlemmar under stämman och säkerställa att deras intressen tas till vara på bästa sätt, både vad gäller val av styrelse och i andra frågor som behandlas på stämman. Frågor jag särskilt brinner för är bland annat chefens rätt till en god arbetsmiljö, att unga människor ska vilja kliva in i en ledarroll och en god ledarskapskultur rent allmänt.

elisabeth_mikaelsson.jpg