Jenny Hagström

Jag har varit aktiv i föreningen genom styrelsearbete både som suppleant och ledamot i flera mandatperioder. Jag tycker om att engagera mig i fackliga frågor och tycker chefs- och ledarskapsfrågor är otroligt viktiga. Föreningens arbete ska stärka dig som medlem och belysa dina utmaningar men även det som är positivt med din roll som chef. Som ombud är det viktigt att kunna bidra till en god demokrati inom föreningen.

Nominerad av annan: Jenny har lång erfarenhet av att vara både stämmoombud och kongressombud. Hon har även lång erfarenhet av styrelsearbete.

Jenny-listning.jpg