Tommy Salomonsson

Jag heter Tommy Salomonsson och jobbar sedan år 2000 på Samhall AB där jag haft ett antal olika roller under åren.

Började som Personalledare och gick sedan vidare till Områdeschef, Trafik/Fordonsansvarig men arbetar nu sedan Maj 2018 som handläggare av säkerhetsärenden i förtaget.

Redan från start har jag varit medlem i Ledarna och sedan 2004 varit aktiv i både de Regionala och Centrala styrelserna i Företaget, under en period bla som förhandlingsordförande. 

Skulle tycka det var spännande att ytterligare utöka mitt engagemang och mina kunskaper om Ledarna.