Catarina Edman

Porträtt Catarina Edman.

Har suttit i LPT:s styrelse sedan 2014, vilket jag trivs med att jobba fackligt. För mig är ett hållbart ledarskap en av de viktigaste frågorna för framtiden. Det aktiva arbetet i vår förening för framtiden innebär att vi måste fortsätta skapa gemensamt engagemang och uppmuntra varandra i vårt arbete i att bedriva opinion och vara framåtlutade för framtidens chef och ledarskap.

Jag har arbetslivserfarenhet av personalledning från privat och offentlig tjänstesektor. Har utbildning i produktionslogistik, arbetsrätt och arbetsmiljö. Mina främsta egenskaper som ledare, enligt mina medarbetare är hög social kompetens, lyhörd, ser människor, får människor att växa genom att ge dem eget ansvar, förmåga att motivera.