Jenny Hagström

Ledamot i LPT:s styrelse och kontorschef på vårdbemanningsföretaget Medfind. I mitt arbete inom bemanningsbranschen möter jag många utmaningar som chef. Dels ansvarar jag för mina anställda på kontoret men även för de läkare och sjuksköterskor som befinner sig på uppdrag för oss i vårt avlånga land.

Att leda på distans och dela ledarskapet med så många vårdchefer är både utmanande och inspirerande. Vårdsektorn har många kunniga och drivna chefer. Vi löser många personalproblem tillsammans och försöker hitta modeller för samarbetet som fungerar för våra konsulter.

Jag tycker att Ledarna ger bra stöttning och arbetar proaktivt med ledarskapet och LPT lyfter fram utmaningar och lösningar för den privata tjänstesektorn. Föreningens arbete drivs framåt av en arbetande styrelse och det är viktigt att styrelsen också består av medlemmar som har tid och lust att driva projekt framåt.