Lorri Mortensen Mates

Communication & Politcal advisor, Sveriges riksdag.

Chefens förutsättningar och fackliga frågor engagerar mig. Jag ordförande i LPT och ledamot i Ledarnas förbundsstyrelse. Den röda tråden gällande min yrkeserfarenhet är att jag lyckats vara chef och ledare i olika branscher med helt olika typer av verksamhetsproblem och inriktning.

Digitaliseringen, nya former av anställningar påverka oss alla, jag engageras av vad dessa utmaningar innebär för Ledarna. Att arbeta som chef och ledare är ett av de roligaste yrken som finns. Det vill jag förmedla.