Moa Vallgård

Chef för organisationsutveckling på SVT. Tidigare konsult inom organisationsutveckling, generalsekreterare/VD för LSU samt ansvarig för ledarskap och lärande på Systembolaget. Har lång erfarenhet från styrelsearbete i ett antal olika styrelser.

En av mina styrkor är förmågan att kunna förflytta mig mellan abstrakt strategiskt tänkande med helhetsfokus och operativ leverans. Förändringskompetens och ärligt samarbete är för mig nyckeln i moderna organisationer. Suttit i styrelsen för LPT sedan 2014.