Reza Rad

Har en bakgrund som chef och ledare från privat och kommunal sektor. 2015 valde jag att grunda bolaget Linkz AB, search och konsulting med fokus på IT, fastighet och byggbranschen. Jag har tillsammans med mina kollegor fått förmånen att arbeta med några av Sveriges mest framgångsrika företag. Våra dagar består bland annat av att träffa många fantastiska chefer/ledare.

Att ha privilegiet att få lära känna dagens ledare, lyssna på deras utmaningar samt framgångar och vilka förväntningar de har på organisation och ledarskap, har bidragit till en bättre förståelse om hur deras vardag är i olika branscher och företag. Också hur vår omvärld påverkar Sveriges chefer/ledare i allt snabbare takt.