Chefer i samverkan

"Chefer i samverkan" är ett nätverk för medlemmar inom Teknik & Motor, Energi & Teknik och Processindustrin, Livsmedelsbranschen, Skogs och Träindustrin, Handeln, Transport & Logistik samt Vård, Omsorg och Socialt arbete.

Hjärta och text: Chefer i samverkan.

Vision

En samverkansgrupp inom Ledarna för att skapa nya nätverk för alla Ledarnas medlemmar

Syfte

Syftet med aktiviteterna är att genom samverkan uppnå medlemsnytta, mångfald, skapa nätverk, stärka och synliggöra Ledarna.

Nyckelord är; samverkan, medlemsnytta, berikande, gemensam styrka, mångfald, synliggöra, ekonomi, profilering och bra resursutnyttjande.

Deltagare

Just nu är vi åtta föreningar som samverkar, Ledarna inom Processindustrin, Ledarna inom Teknik och Motor, Ledarna inom Energi och Teknik, Ledarna inom Livsmedelsbranschen, Ledarna inom Skogs och Träindustrin, Ledarna inom Handeln, Ledarna inom Transport & Logistik samt Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete.

Vi är två representanter från varje förening som träffas minst två gång per år i Ledarnas lokaler i Stockholm.