Chefer i samverkan

"Chefer i samverkan" är ett nätverk för medlemmar inom Teknik & Motor, Energi & Teknik, Processindustrin, Skog och Trä samt Ledarna inom livsmedel

Hjärta och text: Chefer i samverkan.

Vision

En samverkansgrupp inom Ledarna för att skapa nya nätverk för alla Ledarnas medlemmar

Syfte

Syftet med aktiviteterna är att genom samverkan uppnå medlemsnytta, mångfald, skapa nätverk, stärka och synliggöra Ledarna.

Nyckelord är; samverkan, medlemsnytta, berikande, gemensam styrka, mångfald, synliggöra, ekonomi, profilering och bra resursutnyttjande.

Deltagare

Just nu är vi femföreningar som samverkar Ledarna inom Teknik & Motor, Ledarna inom Energi & Teknik, Ledarna inom Processindustrin, Skog och Trä samt Ledarna inom livsmedel Vi är två representanter från varje förening som träffas minst två gång per år i Ledarnas lokaler i Stockholm.