Föreningens aktiviteter

Här hittar du de aktiviteter som föreningen arrangerar

2023-02-01 Styrelsemöte - online
2023-03-23 Styrelsemöte - online
2023-03-23 Stämmoombudsträff - online
2023-03-27 Branchföreningsträff FUF
2023-04-25 Förbundsråd
2023-05-09 Styrelsemöte - Ledarna Stockholm
2023-06-12 Styrelsemöte - Företag Göteborg
2023-09-20 Styrelsemöte - online
2023-10-04 Avdelningsstyrelseträff med stämmodelegater - Ledarna Stockholm
2023-10-05 Stämma
2023-11-16 - 17 Chefer i Samverkan - Stockholm
2023-11-22 - 23 Styrelsemöte - Ledarna Stockholm
2024-02-01 Styrelsemöte Teams
2024-03-13 - 14 Styrelsemöte, Förbundskontoret
2024-04-18 Styrelsemöte Teams
2024-05-15 Styrelsemöte och kongressombudsmöte Teams
2024-05-29 - 30 Kongress, Aronsborg Stockholm
2024-09-11 Styrelsemöte, Förbundskontoret
2024-09-11 - 12 Avdelningsstyrelsemöte
2024-10-21 Styrelsemöte Teams
2024-11-?? Chefter i Samverkan
2024-11-28 - 29 Styrelsemöte