Föreningens aktiviteter

Här hittar du de aktiviteter som föreningen arrangerar

2023-02-01 Styrelsemöte - online
2023-03-23 Styrelsemöte - online
2023-03-23 Stämmoombudsträff - online
2023-05-10 - 11 Styrelsemöte - Ledarna Stockholm
2023-06-12 - 14 Styrelsemöte - Företag Göteborg
2023-09-20 Styrelsemöte - online
2023-10-04 Avdelningsstyrelseträff med stämmodelegater - Ledarna Stockholm
2023-10-05 Stämma
2023-11-?? Chefer i Samverkan - Stockholm
2023-11-23 - 24 Styrelsemöte - Ledarna Stockholm

Glöm inte att säkerställ att logga in på ledarna och säkerställ så vi har rätt kontaktuppgifter till dig, det kommer information om träffar och utbildningar regelbundet där