Dokument

Styrande dokument för Teknik & Motor

Här nedan finner du dokument som är styrande för föreningens arbete. Du hittar även information från våra styrelsemöten.

Ledarnas stadgar

Här finns Ledarnas stadgar som antogs på kongressen 2018

Rutiner och Policy

Nedan finner ni rutiner och policy som är styrande för Teknik & Motors verksamhet.