Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Ledarna Teknik & Motor och våra sju underavdelningar.

Erica Permeklev, ordförande

Mobil: 070-850 72 13
erica.permeklev@xyleminc.com

Berit Frank-Lundström, vice ordförande

Dan Lidesköld, kassör

Mobil: 072-371 78 47
dan.lideskold@gmail.com

Martin Johansson, sekreterare/webredaktör

Mobil: 070-648 04 77
Martin.Johansson@xyleminc.com

Anders Bejmar, ledamot

Mobil: 070-952 85 76
anders.bejmar@gmail.com

Peter Storm, ledamot

Mobil: 070-820 90 36
peter.storm@volvocars.com

Ann-Marie Persson, ledamot

Mobil: 070-956 09 29
annmarie.persson@gmail.com

Robert Blad, suppleant

Mobil: 070-089 76 50
robert.blad@volvo.com

Christer Nilsson, revisor

Mobil: 070-853 50 20
christer@savehyr.se

Urban Mylläri, revisor

Mobil: 070-588 40 60 Urban.Myllari@se.abb.com