Avdelning Syd

Avdelning Syd har cirka 1 500 medlemmar i Skåne och Blekinge.

Vår målsättning är att:

  • Vägledning till våra medlemmar och klubbar i Teknik & Motor Syd.
  • Nätverk för erfarenhetsutbyte. (även utanför föreningen Teknik & Motor)
  • Skall arbeta för att vara kända av våra medlemmar.
  • Bevaka våra bransch och yrkesfrågor.
  • Vara en röst för att påverka, centralt, förening och förbund.

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen eller delta i nätverket, klicka på e-postadressen och skicka ett mejl.

Mikael Petersson, Ordförande
Tele: 073 434 24 38
mikael.x.petersson@saabgroup.com

Ann-Marie Persson, Ledamot
Tele: 070 956 09 29
annmarie.persson@gmail.com

Susanne Göransson, Ledamot
Tele: 
susanne.goransson@volvocars.com

Jimmi Andersson, Ledamot
Tele: 0431- 85 350
jimmi.andersson@lindab.com

Roger Jönsson, Ledamot
Tele: 0455-55 911
roger.jonsson@nkt.com

Jens Fredin Olsson, Ledamot
Tele: 0431-85 251
jens.fredin.olsson@gmail.com

Britta Serup, Ledamot
Tele: 073 333 35 46
britta.serup@volvocars.com

Kristian Åstrand, Suppleant
Tele: 
kristian.astrand@outlook.com