Avdelning Syd

Avdelning Syd har cirka 1 500 medlemmar i Skåne och Blekinge.

Vår målsättning är att:

  • Vägledning till våra medlemmar och klubbar i Teknik & Motor Syd.
  • Nätverk för erfarenhetsutbyte. (även utanför föreningen Teknik & Motor)
  • Skall arbeta för att vara kända av våra medlemmar.
  • Bevaka våra bransch och yrkesfrågor.
  • Vara en röst för att påverka, centralt, förening och förbund.

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen eller delta i nätverket, klicka på e-postadressen och skicka ett mejl. Ordförandeposten är förnärvarande vakant, men för att nå  sammankallande för avdelningsstyrelsen kontakta dom på: syd@teknikmotor.se 

Britta Serup, Ledamot och sammankallande styrelsen
Volvo cars
Tele: 073-333 35 46
britta.serup@volvocars.com

Susanne Göransson, Ledamot och sammankallande styrelsen
Volvo cars
Tele: 076-621 06 31
susgor62@gmail.com

Migge Petersson, Ledamot
Saab Kockums
Tele: 073 434 24 38
mikael.x.petersson@saabgroup.com

Ann-Marie Persson, Ledamot
LSAB Group
Tele: 070 956 09 29
ann-marie.persson@teknikmotor.se

Vakant, Ledamot
-
Tele: -

Roger Jönsson, Ledamot
NKT
Tele: 0455-55 911
roger.jonsson@nkt.com

Kristian Åstrand, Suppleant
Saab kockums
Tele: 070-355 94 33
kristian.astrand@outlook.com

Jens Fredin Olsson, Suppleant
Tele: 0431-85 251
jens.fredin.olsson@gmail.com

Susann Persson, Suppleant
Bilia personbilar
Tele: 070-993 24 62
susann.persson@bilia.se