Avdelning Syd

Avdelning Syd har cirka 1 500 medlemmar i Skåne och Blekinge.

Vår målsättning är att:

  • Vägledning till våra medlemmar och klubbar i Teknik & Motor Syd.
  • Nätverk för erfarenhetsutbyte. (även utanför föreningen Teknik & Motor)
  • Skall arbeta för att vara kända av våra medlemmar.
  • Bevaka våra bransch och yrkesfrågor.
  • Vara en röst för att påverka, centralt, förening och förbund.

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen eller delta i nätverket, klicka på e-postadressen och skicka ett mejl.

Ann-Marie Persson, Ordförande
070 956 09 29
annmarie.persson@gmail.com

Mikael Petersson, Vice Ordförande
073 434 24 38
mikael.x.petersson@saabgroup.com

Jesper Johansson, Sekreterare
070 667 12 68
jjohan38@hotmail.com

Christer Nilsson, Ledamot
070 853 50 20
christer@savehyr.se

Morgan Svensson, Ledamot
070 600 74 72
morgansvensson13@hotmail.com

Roger Jönsson, Ledamot
0455-55 911
roger.jonsson@nkt.com

Jens Fredin Olsson, Ledamot
0431-85 251
jens.fredin.olsson@gmail.com

Britta Serup, Ledamot
073 333 35 46
britta.serup@volvocars.com

Shaip Selimi, Suppleant
010-497 95 03
shaip.selimi@bilia.se