Avdelning Gävle, Dala, Sundsvall

Avdelning Gävle Dala Sundsvall har cirka 900 medlemmar. Gävle-Dala-Sundsvallsavdelningens verksamhetsområde är södra delen av Norrland och norra delen av Svealand.

Avdelningens verksamhet syftar till att inspirera medlemmarna och skapa möjligheter att utveckla givande nätverk inom avdelningens område. För att stärka medlemmarnas kompetens erbjuder avdelningen också kurser, konferenser och andra mötesaktiviteter.

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, klicka på e-postadressen och sänd ett e-postbrev!

Per Skalin, Sammankallande
Företag: NKT (Sweden) AB
Tel.arb: 023-685 54
Mobil: 076-100 52 18
per.skalin@nkt.com

Ingrid Johansson, Ledamot
Företag: Rolf Ericson Bil i Dalarna AB
Tel.arb: 023-588 27
Mobil: 070-232 50 48
ingrid.johansson@rebil.se

Christer Fridlund, Ledamot
Företag:Hitachi Power Grids Sweden AB
Tel.arb: 010-73 829 12
Mobil: 070-378 29 12
christer.fridlund@hitachi-powergrids.com

John Kronholm-Eriksson, Ledamot
Företag:Hitachi Power Grids Sweden AB
Tel.arb:010-73 827 20
Mobil: 073-050 70 80
john.kronholm-eriksson@hitachi-powergrids.com

Per Sjödin, Ledamot
Företag: NKT (Sweden) AB
Tel.arb: 023-685 58
Mobil: 070-309 85 58
per.sjodin@nkt.com

Boris Kullman,Ledamot
Företag: Hitachi Power Grids Sweden AB
Tel.arb: 0240-782 949
Mobil: 073-832 97 00
boris.kullman@hitachi-powergrids.com

Annika Hellman,Ledamot
Företag: Hitachi Power Grids Sweden AB
Tel.arb: 010-73 820 59
Mobil: 070-308 60 90
annika.hellman@hitachi-powergrids.com

Sofie Jansson,Suppleant
Företag: Hitachi Power Grids Sweden AB
Tel.arb: 010-73 835 34
Mobil: 072-219 30 70
sofie.jansson@hitachi-powergrids.com

Jonas Bunt, Suppleant
Företag: Hitachi Power Grids Sweden AB
Tel.arb: 010-73 836 69
Mobil: 076-825 00 55
jonas.bunt@hitachi-powergrids.com