Avdelning Gävle, Dala, Sundsvall

Avdelning Gävle Dala Sundsvall har cirka 900 medlemmar. Gävle-Dala-Sundsvallsavdelningens verksamhetsområde är södra delen av Norrland och norra delen av Svealand.

Avdelningens verksamhet syftar till att inspirera medlemmarna och skapa möjligheter att utveckla givande nätverk inom avdelningens område. För att stärka medlemmarnas kompetens erbjuder avdelningen också kurser, konferenser och andra mötesaktiviteter.

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, klicka på e-postadressen och sänd ett e-postbrev!

Per Skalin, Ordförande
Företag: NKT (Sweden) AB
Tel.arb: 023-685 54
Mobil: 076-100 52 18
per.skalin@nkt.com

Per Sjödin, Ledamot
Företag: NKT (Sweden) AB
Tel.arb: 023-685 58
Mobil: 070-309 85 58
per.sjodin@nkt.com

Sofie Jansson, Ledamot
Företag: Hitachi Eneriy Sweden AB
Tel.arb: 010-7383534
Mobil: 072-219 30 70
sofie.jansson@hitachienergy.com

Kent Engström, Ledamot
Företag: ABB Hitachi Eneriy Sweden AB
Tel.arb: 010-738 34 94
Mobil: 070-368 34 94
kent.engstrom@hitachienergy.com

Sandra Alfvin,Ledamot
Företag: Säter kommun
Tel.arb: 0225-553 90
Mobil: 072-966 18 99
sandra.alfvin@sater.se

Marcus Finn, Ledamot
Företag: NKT (Sweden) AB
Tel.arb: 023–685 62
Mobil: 073-402 27 18
marcus.finn@nkt.com

Carl-Henrik Alfvin, Ledamot
Företag: Bilkompaniet Dalarna AB
Tel.arb: 0226-472 338
Mobil: 070-839 86 53
carl-henrik.alfvin@bilkompaniet.se

 

Valberedning

Frank Hollstedt, Valberedare
Företag: ABB Hitachi Energy Sweden AB
Tel.arb: 010–738 70 43
Mobil: 070-338 70 43
frank.hollstedt@hitachienergy.com