Avdelning Gävle, Dala, Sundsvall

Avdelning Gävle Dala Sundsvall har cirka 900 medlemmar. Gävle-Dala-Sundsvallsavdelningens verksamhetsområde är södra delen av Norrland och norra delen av Svealand.

Avdelningens verksamhet syftar till att inspirera medlemmarna och skapa möjligheter att utveckla givande nätverk inom avdelningens område. För att stärka medlemmarnas kompetens erbjuder avdelningen också kurser, konferenser och andra mötesaktiviteter.

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, klicka på e-postadressen och sänd ett e-postbrev!

Per Skalin, Ordförande
Företag: NKT (Sweden) AB
Tel.arb: 023-685 54
Mobil: 076-100 52 18
per.skalin@nkt.com

Per Sjödin, Sekreterare
Företag: NKT (Sweden) AB
Tel.arb: 023-685 58
Mobil: 070-309 85 58
per.sjodin@nkt.com

Christer Fridlund,Ledamot
Företag: Hitachi Energy Sweden AB
Tel.arb: 010-738 2912
Mobil: 070-378 29 12
christer.fridlund@hitachienergy.com

John Kronholm-Eriksson, Ledamot
Företag: Hitachi Energy Sweden AB
Tel.arb: 010–7382 720
Mobil:073-050 70 80
john.kronholm-eriksson@hitachienergy.com

Boris Kullman, Ledamot
Företag: Hitachi Energy Sweden AB
Tel.arb: 010–7382 949
Mobil: 073-832 97 00
boris.kullman@hitachienergy.com

Sofie Jansson, Ledamot
Företag: Hitachi Energy Sweden AB
Tel.arb: 010–7383 534
Mobil: 072-219 30 70
sofie.jansson@hitachienergy.com

Jonas Bunt, Ledamot
Företag: ABB Hitachi Energy Sweden AB
Tel.arb: 010–7383669
Mobil: 076-825 00 55
jonas.bunt@hitachienergy.com

Kent Engström, Ledamot
Företag: ABB Hitachi Energy Sweden AB
Tel.arb: 070-368 34 94
Mobil: 070-368 34 94
kent.engstrom@hitachienergy.com

Sandra Alfvin, Ledamot
Företag: Rolf Ericson Bil i Dalarna AB
Tel.arb: 023-588 02
Mobil: 072-966 18 99
sandra.alfvin@rebil.se


Valberedning

Matts Logren, Valberedning
Företag: NKT (Sweden) AB
Tel.arb: 023-684 28
Mobil: 070-865 45 83
matts.logren@nkt.com

Josefin Stenberg, Valberedning
Företag NKT (Sweden) AB
Mobil: 073-385 86 92
josefin.stenberg@nkt.com