Avdelning Väst

Avdelning Väst har cirka 3 500 medlemmar. Västavdelningens verksamhetsområde omfattar Västra Götalands län.

Avdelningens verksamhet syftar till att inspirera medlemmarna och skapa möjligheter att utveckla givande nätverk inom avdelningens område. För att stärka medlemmarnas kompetens erbjuder avdelningen också kurser, konferenser och andra mötesaktiviteter.

Vi ska dessutom vara ett stöd och komplement till förbundet och lokala föreningar för att nå de många företrädare som finns runt om i Västsverige.

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, klicka på e-postadressen och sänd ett e-postbrev!

Peter Storm, ledamot

Andreas Tengberg, vice sekreterare

Mobil: 0703-27 19 83
andreas.tengberg@dbschenker.com

Ann Persson, vice ordförande, AU

Mobil: 0733-33 37 98
ann.persson@volvocars.com

Danny Bilger, sekreterare AU

Mobil: 0739-02 82 57
danny.bilger@volvo.com

Fredrik Ahlen, ledamot

Mobil: 0730- 32 14 33
fredrik.ahlen@imi-hydronic.com

Lars Karlsson-Ek, ledamot

Mobil: 0703-75 12 89
lars.karlsson-ek@albint.com

Mats Andersson, ledamot

Mobil: 0704-61 24 51
mats-a-andersson@telia.com

Mattias Millved, ledamot

Mobil: 0729-87 55 07
mattias.millved@acfloby.se

Rick Lyrebrant, ledamot

Telefon: 031-380 82 53
rick.lyrebrant@volvobil.se

Tommy Löfgren, ledamot

Mobil: 0706-92 58 81
tommy.lofgren@starsprings.com