Avdelning Väst

Avdelning Väst har cirka 3 500 medlemmar. Västavdelningens verksamhetsområde omfattar Västra Götalands län.

Avdelningens verksamhet syftar till att inspirera medlemmarna och skapa möjligheter att utveckla givande nätverk inom avdelningens område. För att stärka medlemmarnas kompetens erbjuder avdelningen också kurser, konferenser och andra mötesaktiviteter.

Vi ska dessutom vara ett stöd och komplement till förbundet och lokala föreningar för att nå de många företrädare som finns runt om i Västsverige.

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, klicka på e-postadressen och sänd ett e-postbrev!

Peter Storm, ordförande, AU
Företag: Volvo Cars, Göteborg
Mobil: 0708-90 20 36
peter.storm@volvocars.com

Ann Persson, vice ordförande, AU
Företag: Volvo Personvagnar, Skövde
Mobil: 0733-33 37 98
ann.persson@volvocars.com

Danny Bilger, sekreterare, AU
Företag: Volvo Lastvagnar, Göteborg
Mobil: 0739-02 82 57
danny.bilger@volvo.com

Andreas Tengberg, vice sekreterare
Företag: Schenker Dedicated Services AB. Göteborg
Mobil: 0703-27 19 83
andreas.tengberg@dbschenker.com

Raimo Särkijärvi, ledamot, AU
Företag: Volvo Powertrain, Skövde
Mobil: 0735-58 80 62
raimo.sarkijarvi@volvo.com

Tommy Löfgren, ledamot
Företag: Starsprings AB, Herrljunga
Mobil: 0706-92 58 81
tommy.lofgren@starsprings.com 

Mats Andersson, ledamot
Mobil: 0704-61 24 51
mats-a-andersson@telia.com

Rick Lyrebrant, ledamot
Företag: Volvo Bil, Göteborg
Telefon: 031-380 82 53
rick.lyrebrant@volvobil.se

Lars Karlsson-Ek, ledamot
Företag: Albany International AB, Halmstad
Mobil: 0703-75 12 89
lars.karlsson-ek@albint.com

Fredrik Ahlen, ledamot
Företag: IMI Hydronic Engineering AB, Ljung
Mobil: 0730- 32 14 33
fredrik.ahlen@imi-hydronic.com

Mattias Millved, ledamot
Företag: Automotive Components Floby AB
Mobil: 0729-87 55 07
mattias.millved@acfloby.se