Avdelning Öst

Avdelning Öst har cirka 3 500 medlemmar.

Östavdelningens verksamhetsområde är

  • Uppsala Län Tierp, Skutskär
  • Stockholms län
  • Storstockholm
  • Södermanlands län
  • Östergötlands län, Ödeshög
  • Norra Kalmar län, Västervik
  • Gotland

Verksamhet

Avdelningsstyrelsen ska arbeta med branschaktuella frågor, vara bollplank till föreningsstyrelsen och bilda nätverk med bredast möjliga täckning inom föreningsavdelningarna.

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, skicka gärna ett mejl till någon av oss i styrelsen.

Jan Lundgren, Ordförande
Telefon arbetet: 0122-8 12 33
Mobil: 0702-00 34 10
jan.h.lundgren@siemens-energy.com

Anders Bejmar, Vice ordförande
Telefon arbete: 010-497 08 07
Mobil: 070-651 09 92
anders.bejmar@bilia.se

Peter Ericsson, Sekreterare
Telefon arbete: 010-713 46 91
Mobil: 070-213 18 05
peter.q.ericsson@ericsson.com

Mattias Rönn, Ledamot
Telefon arbete: 08-553815 37
Mobil: 070-227 61 95
mattias.ronn@scania.com

Peter Cajlén, Ledamot
Telefon arbete: 016-16 01 80
Mobil: 073-558 56 21
peter.cajlen@volvo.com

Mikael Svalefors, Ledamot
Telefon arbete: 08-553 822 66
Mobil: 070-338 14 47
mikael.svalefors@ scania.com

Gunilla Svensson, Ledamot
Mobil: 073-418 29 03
gunilla.svensson@saabgroup.com

Mats Wennerström, Suppleant
Telefon arbete: 018-16 01 82
Mobil: 070-190 03 15
mats.wennerström@volvocarretail.se

Olov Ström, Suppleant
Telefon arbete 08-503339 92
Mobil 070-089 27 74
olle.strom@vwstockholm.se

Thomas Edvall, Suppleant
Telefon arbete: 08-608 99 30
Mobil: 073- 656 06 75
thomas.edvall@volvo.com