Avdelning Norrland

Avdelningen har cirka 850 medlemmar. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Kiruna i norr.

Avdelningsstyrelsen ska arbeta med branschaktuella frågor, inspirera medlemmarna och skapa möjligheter att utveckla givande nätverk inom avdelningens område.

Verksamheten omfattar bland annat

  • företagsträffar
  • stöd och hjälp för medlem/klubb
  • påverkan demokratiprocessen
  • nätverksträffar med trivselaktivitet
  • medlemsrekrytering
  • kontakter med nya medlemmar.

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, klicka på e-postadressen och skicka ett mejl.

Lillian Hansen, ordförande
Företag: Wistlast & Buss AB
Umeå
Telefon: 090-17 95 65, 0705-10 32 32
alpina@lillian.hansen.se , lillian.hansen@wistlastbuss.com

Stellan Robertsson, sekreterare
Företag: Sanmina-SCI AB
Örnsköldsvik
Telefon: 0660-26 66 35, 0706-87 22 93
stellan.robertsson@sanmina-sci.com 

Berit Frank Lundström, ledamot
Företag: Cranab
Vindeln
Telefon: 0933-135 00, 070-675 03 15
berit.frank.lundstrom@cranab.se

Sune Grafström, ledamot
Örnsköldsvik 
Telefon: 070-321 37 20 
sunegrafström@msn.com

Anders Niemi, ledamot
Företag: Scania Luleå
Luleå 
Telefon: 0920-767 72, 070-346 27 13 
anders.niemi@scania.com

Marie Nyman, ledamot
Företag: Volvo Lastvagnar AB
Umeverken
Telefon: 090-70 80 57, 070-987 37 55 
marie.nyman@volvo.com

Mariah Klöfver, ledamot
Företag: Indexator Rotator Systems AB
Vindeln
Telefon: 070-611 45 92
mariah.klofver@indexator.com

Jörgen Vikström, ledamot 
Företag: Burlin Motor, Servicemarknadschef
Luleå 
Telefon: 0920- 789 66, Vxl: 0920-789 50
jorgen.vikstrom@burlin.se

Håkan Markstedt, suppleant 
Företag: GE Healthcare
Umeå 
Telefon: 090-15 01 85, 070-683 04 76 
hakan.markstedt@ge.com

Mikael Kronberg, valberedning
Företag: GE Healthcare
Umeå 
Telefon: 090-15 02 89, 072-742 35 16
mikael.kronberg@ge.com