Avdelning Norrland

Avdelningen har cirka 850 medlemmar. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Kiruna i norr.

Avdelningsstyrelsen ska arbeta med branschaktuella frågor, inspirera medlemmarna och skapa möjligheter att utveckla givande nätverk inom avdelningens område.

Verksamheten omfattar bland annat

  • företagsträffar
  • stöd och hjälp för medlem/klubb
  • påverkan demokratiprocessen
  • nätverksträffar med trivselaktivitet
  • medlemsrekrytering
  • kontakter med nya medlemmar.

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, klicka på e-postadressen och skicka ett mejl.

Marie Nyman, Ordförande
Företag: Volvo Lastvagnar AB
Telefon: 070-989 37 55
marie.nyman@volvo.com

Stellan Robertsson, Sekreterare
Företag: Stringo AB
Telefon: 070-687 22 93
stellan.robertsson@stringo.se 

Berit Frank Lundström, Ledamot
Företag: Indexator Rotator Systems AB
Telefon: 070-675 03 15
berit.frank.lundstrom@indexator.com

Anders Niemi,Ledamot
Företag: Scania IM AB
Telefon: 070-346 27 13
anders.niemi@scania.com

Mariah Klöfver, Ledamot
Företag: Indexator Rotator Systems AB
Telefon: 070-611 45 92
mariah.klofver@indexator.com

Johnny Lindqvist, Ledamot
Företag: Volvo Lastvagnar
Telefon: 072-862 89 93
johnny.lindqvist@volvo.com

Simon Lindgren, Ledamot
Företag: Scania CV AB
Telefon:073-9615936
simon.x.lindgren@scania.com

John Vigebo, Suppleant 
Företag: Machtech AB
Telefon: 076-5440104
john.vigebo@machtech.se

Anton Johansson, Suppleant
Företag: Volvo Lastvagnar AB
Telefon: 072-8627261
anton.johansson.3@volvo.com