Avdelning Norrland

Avdelningen har cirka 850 medlemmar. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Kiruna i norr.

Avdelningsstyrelsen ska arbeta med branschaktuella frågor, inspirera medlemmarna och skapa möjligheter att utveckla givande nätverk inom avdelningens område.

Verksamheten omfattar bland annat

  • företagsträffar
  • stöd och hjälp för medlem/klubb
  • påverkan demokratiprocessen
  • nätverksträffar med trivselaktivitet
  • medlemsrekrytering
  • kontakter med nya medlemmar.

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, klicka på e-postadressen och skicka ett mejl.

Marie Nyman, ordförande
Företag: Volvo Lastvagnar AB
Umeverken
Telefon: 070-989 37 55
marie.nyman@volvo.com

Stellan Robertsson, sekreterare
Företag: Knightec AB
Örnsköldsvik
Telefon: 070-687 22 93
stellan.robertsson@knightec.se 

Berit Frank Lundström, ledamot
Företag: Indexator
Vindeln
Telefon: 070-675 03 15
berit.frank.lundstrom@indexator.com

Anders Niemi, ledamot
Företag: Scania
Luleå 
Telefon: 070-346 27 13
anders.niemi@scania.com

Torbjörn Niemi, ledamot
Företag: Luleå Lokaltrafik AB
Luleå 
Telefon: 070-602 55 40
torbjörn.niemi@llt.lulea.se

Mariah Klöfver, ledamot
Företag: Indexator Rotator Systems AB
Vindeln
Telefon: 070-611 45 92
mariah.klofver@indexator.com

Johnny Lindqvist, ledamot 
Företag: Volvo Lastvagnar
Luleå
Telefon: 072-862 89 93
johnny.lindqvist@volvo.com

Simon Lindgren, ledamot 
Företag: 
Telefon: 

Jörgen Vikström, suppleant 
Företag: Artilleriregimentet A9
Luleå 
Telefon: 070-677 29 70
jorgensbrev@gmail.com