Avdelning Mellansverige

Avdelning Mellansverige har cirka 1 050 medlemmar. Avdelningens verksamhetsområde är Värmland, Örebro och Västmanlands län.

Verksamheten består av kontaktskapande genom

  • styrelsemöten
  • företagsbesök
  • medlemskontakter
  • nätverk
  • demokrati

Styrelse och funktionärer

Vid senaste årsmötet valdes följande styrelse. Du som vill ha kontakt med någon i styrelsen, klicka på e-postadressen och sänd ett e-postbrev!

Mikael Milebacke, ordförande
Företag: ABB Västerås
Mobil: +4673-058 66 66
mikael.milebacke@se.abb.com

Drazen Andrijevic, ledamot
Företag: Westinghouse
Telefon: +4676-870 41 36
drazen.andrijevic@gmail.com

Kristiina Kivelä, ledamot
Företag: GKN Driveline Köping AB
Telefon: 0221-176 29 38
kristiina.kivela@gknautomotive.com

Erik Steninger, ledamot
Företag: AQ Plast AB Västerås
Telefon: +4672-429 83 65
erik.steninger@aqgroup.com

Roger Åhlander, ledamot
Företag: Volvo powertrain Köping
Telefon: +4673-558 79 19
roger.ahlander@volvo.com

Ari Jämsä, ledamot
Företag: Specialvehicles AB
Telefon: +4676-541 08 45
ari.jamsa@laxasv.se

Martin Thored, ledamot
Företag: ABBVästerås
Telefon: +4670-299 06 09
martin.thored@se.abb.com

Peter Häggkvist, suppleant
Företag: Pierre Billackering AB
Telefon: +46
peteri69@hotmail.com

Marcus Andersson, suppleant
Företag: Lantmännen
Telefon: +46 73 808 10 54
marcus.x.andersson@lantmannen.com

Jeanette Knöös, suppleant
Företag: Valmet AB
Telefon: +46 76 817 14 30
jeanette.knoos@valmet.com