Om Ledarna Teknik & Motor

Branschföreningen för chefer inom tillverkningsindustrin, teknikverksamhet och motorbranschen. Vi arbetar med intressefrågor som rör vår bransch och ledarskapet.

Teknik & Motor har ca 12 800 medlemmar. En av våra viktigaste uppgifter är att följa vad som händer inom teknik- och motorbranschen och försöka påverka utvecklingen i en riktning som gynnar dig. Som förhandlingspart deltar vi i diskussioner med arbetsgivarorganisationerna, vi initierar frågor, bidrar med ledarperspektiv och håller dig underrättad om vad som är på gång.

Vårt mål är att erbjuda dig en unik kombination av branschförankring, ledarskapsstöd och samverkan inom våra branschområden.  För att få möjlighet att påverka inom våra områden har vi branschspecifika nätverk där vi kan diskutera aktuella frågor.

Ledaravtal

Ledarna Teknik & Motor har tecknat ett centralt ledaravtal med motorbranschens arbetsgivarorganisation MAF och Teknikföretagen. Vi tecknar även lokal avtal direkt med Teknikföretagen, vilket ger oss en trygg och stark förhandlingsposition.

 • MAF – Motorbranschens arbetsgivarförening, försäljning, service och reparation av fordon, däckverkstäder, besiktningsföretag, bensinstationer och bärgningsföretag med flera.
 • Teknikföretagen – Tillverkande industri, bilindustri, elektronik, telekommunikation, datateknik, optik och maskintillverkning med flera.
 • TEKO– Sveriges textil- & modeföretag, design och tillverkning inom textil.

Nätverk

Det är dina och dina kollegors erfarenheter, problem och idéer som gör Ledarna Teknik & Motor till en levande organisation där det händer saker. Genom våra föreningsavdelningar träffar du människor i din geografiska närhet som delar dina branschintressen. Via ett stort antal lokala klubbar skapas även informella nätverk. Att träffas ger goda möjligheter att ventilera problem och idéer, skapa kontakter, få nyttig information och att utvecklas.

 • Samverkansträffen – ett samarbete med föreningarna Ledarna inom Processindustrin och Ledarna inom Energi & Teknik.
 • Regionala träffar hos din avdelning

Seminarier och utbildning

Teknik- och motorbranschen genomgår ofta stora förändringar. Genom seminarier och regelrätta utbildningar täcker vi in branschernas behov av ny kunskap såväl som generella ledarskapsfrågor. Syftet är att stärka dig i din chefsroll och som medlem blir du b.la. inbjuden till utbildningsträffar i föreningens regi. Dessutom arrangerar vi utbildningskonferenser för utvalda grupper.

Tydligt fokus på dig som individ

Ledarnas företrädarorganisation bygger på föreningar och föreningsavdelningar. Allt vi gör sker utifrån individen. Föreningens ledstjärnor är följande:

 •  Nätverksbyggande
 •  Arbetsrätt
 •  Arbetsmiljö
 •  Ledarskapsfrågor
 •  Demokrati
 •  Arbetsplatsträffar

Ledarna Teknik & Motor är en förening med sju geografiska underavdelningar. Där kan du som enskild medlem eller företrädare få stöd och hjälp, men vi kan även stötta din lokala klubb i diverse frågor. Givetvis kan du också använda oss som ett bollplank. Vi utgår alltid ifrån din individuella situation då den är unik.

Genom vår huvudorganisation Ledarna får du även tillgång till generella ledarskapstjänster som du hittar här på webbplatsen efter att du loggat in. Exempelvis lönestatistik, chefsguider och kurser.

Ordförande: Berit Frank-Lundström