Nätverket Stratego

Idén med nätverket är att sammankalla fackliga koncern/klubb ordföranden för de största företagen i Sverige.

Stratego träffas två gånger per år, vår och höst. Vårträffen brukar äga rum på Ledarna och vid höstträffen besöker vi en av nätverket företag. Vi har under åren bland annat besökt, Volvo, Saab, Scania och ABB

Stratego nätverket är för dig som arbetar som facklig förtroendeman inom Teknikavtalet och är anställda inom dom största företagen inom avtalsområdet.

Vid varje träff har vi också för avsikt att bjuda in företagsledare från någon av företagen inom nätverket.

Syftet är att vi ska lära och utbilda varandra, skapa samsyn, ge och ta erfarenheter och på detta sätt stärka varandra.

Vi hoppas att detta kommer att bli ett komplement och ett stöd i din roll som facklig förtroendevald.