Nätverket Stratego

Idén med nätverket är att sammankalla fackliga koncern/klubb ordföranden för de största företagen i Sverige.

Stratego träffas två gånger per år, vår och höst. Vårträffen brukar äga rum på Ledarna och vid höstträffen besöker vi ett av nätverkets företag. Vi har under åren bland annat besökt Scania, Saab, ABB och Volvo.

För vem?

Strategonätverket är till för dig som arbetar som facklig förtroendeman inom Teknikavtalet och är anställd inom något av de största företagen inom avtalsområdet.

Vid varje träff har vi också för avsikt att bjuda in företagsledare från något av företagen inom nätverket.

Syfte

Syftet är att vi ska lära och utbilda varandra, skapa samsyn, ge och ta erfarenheter och på detta sätt stärka varandra.

Vi hoppas att detta kommer att bli ett komplement och ett stöd i din roll som facklig förtroendevald.