Avdelning Småland

Avdelning Småland har cirka 1 200 medlemmar. Avdelningens verksamhetsområde är Småland.

Avdelningens verksamhet syftar till att inspirera medlemmarna och skapa möjligheter att utveckla givande nätverk inom avdelningens område. För att stärka medlemmarnas kompetens erbjuder avdelningen också kurser, konferenser och andra mötesaktiviteter.

Styrelsen arbetar med demokratifrågor, nätverks- och företagsträffar, kontakter med medlemmar och olika trivselaktiviteter. Vi ger eller förmedlar också stöd och hjälp till medlemmar och lokala klubber.

Vill du ha besök på din arbetsplats – kontakta någon av oss i styrelsen!

Styrelse och funktionärer

Robert Blad, Ordförande
mobil: 070-089 76 50
robert.blad@volvo.com

Helen Gunnarsson, Vice ordförande
mobil: 070-082 76 68
helen.gunnarsson@scania.com

Martin Johansson, Sekreterare
mobil: 070-648 04 77
martin.johansson@xylem.com

Roger Carlsson, Vice sekreterare
mobil: 070-932 72 20
roger-s.carlsson@xylem.com

Mats Ström, Ledamot
mobil: 070-761 42 34
mats.strom@scania.com

Torgny Bergqvist, Ledamot
mobil: 070-353 62 25
torgny.bergqvist@micropower.se

Per-Göran Augustsson, Suppleant
mobil: 070-822 74 89
per-goran.augustsson@xyleminc.com

Joakim Collin, Suppleant
mobil: 070-811 91 08
jc@amb.se