Avdelning Småland

Avdelning Småland har cirka 1 200 medlemmar. Avdelningens verksamhetsområde är Småland.

Avdelningens verksamhet syftar till att inspirera medlemmarna och skapa möjligheter att utveckla givande nätverk inom avdelningens område. För att stärka medlemmarnas kompetens erbjuder avdelningen också kurser, konferenser och andra mötesaktiviteter.

Styrelsen arbetar med demokratifrågor, nätverks- och företagsträffar, kontakter med medlemmar och olika trivselaktiviteter. Vi ger eller förmedlar också stöd och hjälp till medlemmar och lokala klubber.

Vill du ha besök på din arbetsplats – kontakta någon av oss i styrelsen!

Styrelse och funktionärer

Thomas Gustafsson, ordförande
mobil: 070-089 76 37
thomas.s.gustafsson@volvo.com

Robert Blad, vice ordförande
mobil: 070-089 76 50
robert.blad@volvo.com

Erica Klint, sekreterare
mobil: 070-850 72 13
erica.klint@xyleminc.com

Martin Johansson, ledamot
mobil: 070-648 04 77
martin.johansson@xyleminc.com

Roger Carlsson, ledamot
mobil: 070-932 72 20
roger-s.carlsson@xyleminc.com

Helen Gunnarsson, ledamot
mobil: 070-082 76 68
helen.gunnarsson@scania.com

Stig Hermansson, suppleant
mobil: 070-657 86 41
stig.hermansson@plannja.se

Frida Johansson, suppleant
mobil: 076-164 16 43
faj@amb.se