Avdelning Småland

Avdelning Småland har cirka 1 400 medlemmar. Avdelningens verksamhetsområde är Småland.

Avdelningens verksamhet syftar till att inspirera medlemmarna och skapa möjligheter att utveckla givande nätverk inom avdelningens område. För att stärka medlemmarnas kompetens erbjuder avdelningen också kurser, konferenser och andra mötesaktiviteter.

Styrelsen arbetar med demokratifrågor, nätverks- och företagsträffar, kontakter med medlemmar och olika trivselaktiviteter. Vi ger eller förmedlar också stöd och hjälp till medlemmar och lokala klubber.

Vill du ha besök på din arbetsplats – kontakta någon av oss i styrelsen!

Styrelse och funktionärer

Thomas Gustafsson, ordförande
070-089 76 37
thomas.s.gustafsson@volvo.com

Robert Blad, vice ordförande
070-089 76 50
robert.blad@volvo.com

Erica Klint, sekreterare
070-262 53 39
erica.klint@rsmco.se

Martin Johansson, ledamot
070-648 04 77
Martin.Johansson@xyleminc.com

Roger Carlsson, ledamot
070-932 72 20
roger-s.carlsson@xyleminc.com

Roland Enoksson, 
ledamot
0370-197 73
roland.enoksson@horle.com

Helene Gunnarsson, ledamot
070-082 76 68
helen.gunnarsson@scania.com

Frida Johansson, suppleant
076-164 16 43
faj@amb.se