Avdelning Småland

Avdelning Småland har cirka 1 200 medlemmar. Avdelningens verksamhetsområde är Småland.

Avdelningens verksamhet syftar till att inspirera medlemmarna och skapa möjligheter att utveckla givande nätverk inom avdelningens område. För att stärka medlemmarnas kompetens erbjuder avdelningen också kurser, konferenser och andra mötesaktiviteter.

Styrelsen arbetar med demokratifrågor, nätverks- och företagsträffar, kontakter med medlemmar och olika trivselaktiviteter. Vi ger eller förmedlar också stöd och hjälp till medlemmar och lokala klubber.

Vill du ha besök på din arbetsplats – kontakta någon av oss i styrelsen!

Styrelse och funktionärer

Erica Permeklev, Ordförande
mobil: 070-850 72 13
erica.permeklev@xylem.com

Robert Blad, Vice ordförande
mobil: 070-089 76 50
robert.blad@volvo.com

Martin Johansson, Sekreterare
mobil: 070-648 04 77
martin.johansson@xylem.com

Helen Gunnarsson, Vice sekreterare
mobil: 070-082 76 68
helen.gunnarsson@scania.com

Roger Carlsson, Ledamot
mobil: 070-932 72 20
roger-s.carlsson@xylem.com

Torgny Bergqvist, Suppleant
mobil: 070-353 62 25
torgny.bergqvist@micropower.se

Mats Ström, Suppleant
mobil: 070-761 42 34
mats.strom@scania.com