Om statlig lönegaranti

Lönegarantin fungerar som ett skydd för dig som anställd. Om din arbetsgivare försätts i konkurs eller rekonstruktion, och därför inte kan betala ut din lön, har du möjlighet att få lönegaranti.

Den statliga lönegarantin innefattar;

  • lön som har tjänats in tre månader bakåt i tiden från dagen för konkursansökan.,
  • lön för tiden under själva konkursförfarandet och lön en månad efter konkursbeslutet,
  • semesterlön för detta år och föregående semesterår och semesterersättning för uppsägningstiden,
  • uppsägningslön (enligt lagen om anställningsskydd) efter konkursbeslutet,
  • vissa pensionsfordringar och annan ersättning på grund av anställningen (till exempel provision och bonus) och
  • har du gjort utlägg i tjänsten, för exempelvis resor, ska även de ha gjorts inom den tid som du kan få lönegaranti.

Lönegaranti ger maximalt ersättning för åtta månader och upp till motsvarande fyra prisbasbelopp.

Vid en konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren träder in i rollen som arbetsgivare och fattar alla beslut som rör bolaget. Det är med andra ord konkursförvaltaren som beslutar om du ska få lönegaranti. Om du har rätt till lönegaranti går ärendet vidare till Länsstyrelsen, som först fattar beslut om utbetalning och därefter betalar ut pengarna. Det tar i regel minst en månad innan pengarna betalas ut, ibland längre tid.

Lönegaranti kan utbetalas även vid en företagskonstruktion och det är då rekonstruktören som bestämmer om du har rätt till lönegaranti och hur mycket pengar du kan få.

Om du blivit uppsagd måste du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen för att kunna få lön från lönegarantin.

På vår sida Konkurs och ekonomiska problem läser du mer om vad som gäller när företaget har ekonomiska problem.

Mer om lönegaranti hittar du hos Kronofogden.