Lönegrundande föräldraledighet

Du tjänar in semester även när du är föräldraledig. De semesterdagar du tjänar in under föräldraledigheten, kan du ta ut som betald semester sedan när du är tillbaka i arbetet.

Det är semesterlagen som reglerar hur många dagar som är semesterlönegrundande. 120 dagar för respektive förälder är miniminivå enligt semesterlagen, men det kan hända att du omfattas av ett kollektivavtal som ger fler dagar. Är du osäker, fråga din arbetsgivare vad som gäller på just din arbetsplats.

För dig som är ensamstående gäller att du tjänar in semesterdagar under 180 dagar av föräldraledigheten.

Om du är föräldraledig under fler dagar, är det bara under de 120, respektive 180, första dagarna som du tjänar in semesterdagar.

Förutsättningen för att du ska tjäna in semesterdagar som föräldraledig är att du tar ut föräldrapenning.

På sidan Rätt till föräldraledighet läser du mer om vad som gäller under föräldraledighet.