Framtidens kvinnliga ledare 2017

Therese Lundstedt, vd för Aktieinvest, är Framtidens kvinnliga ledare 2017. Ur motiveringen: ”Therese Lundstedt har genom sitt inkluderande ledarskap lyckats vända en förlustaffär till vinst”.

Årets kvinnliga ledare: Man måste våga testa sig fram – artikel i DN 10 maj 2017

Framtidens kvinnliga ledare 2017 – här ser du hela listan!

Om utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare

Ledarna rankar för elfte året landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner. Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi lyfter fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Kvinnorna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor, utan för alla som sitter på en ledande position.

Syftet med utmärkelsen är att:

  • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.
  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående unga kvinnliga chefer som förebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.

Urvalskriterier och jury
Framtidens kvinnliga ledare – in English

Seminarium om kvinnors förutsättningar som chef

Med Ledarnas jämställdhetsrapport för svenska chefer 2017 som underlag, diskuterar en spännande panel chefen som samhällsbärare och kvinnors förutsättningar som chefer på den svenska arbetsmarknaden.