Fler nyheter
Nyhet 25 oktober 2023

Även chefer behöver ett arbetsmiljöombud

ARBETSMILJÖVECKAN. Idag firar vi att det är arbetsmiljöombudens dag, eller skyddsombud som de också kan kallas.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen och ska samverka med berörda arbetstagare – kollektivanställda, tjänstemän och chefer – för att förebygga risker och få till en bra arbetsmiljö för samtliga grupper.

På ett arbetsställe med fler än fem arbetstagare ska det finnas ett arbetsmiljöombud och reglerna för hur dessa väljs framgår i arbetsmiljölagen. Där finns även regler om skyddskommittéer samt olika skyddsområden.

Vad gör ett arbetsmiljöombud?

Ett arbetsmiljöombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och verkar för en god arbetsmiljö. Hen vakar över skyddet mot ohälsa och olycksfall och att arbetsgivaren systematiskt arbetar med arbetsmiljöfrågorna.

Ett arbetsmiljöombud för skyddsområde tjänstemän eller chefer kan exempelvis lyfta frågor rörande deras arbetsmiljö i skyddsronder, skyddskommittéer och riskanalyser.

Berörda vänder sig till arbetsmiljöombudet med frågor och förslag relaterade till arbetsmiljön, såväl den fysiska som den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöombudet tar sedan upp frågan till samverkan.

Är du arbetsmiljöombud på din arbetsplats?

Ledarna erbjuder stöd till medlemmar som verkar som arbetsmiljöombud på sina arbetsplatser. Det är därför viktigt att vi känner till vilka som är arbetsmiljöombud. Hör av dig till nina.akervall@ledarna.se om du har uppdrag som arbetsmiljöombud så berättar vi mer om vilket stöd du kan få.


Om arbetsmiljöveckan

I oktober varje år arrangeras den europeiska arbetsmiljöveckan. På Ledarna passar vi på att lyfta chefens arbetsmiljö och varför det är en viktig fråga.

Under veckan publicerar vi en nyhet per dag där du som chef får kunskapspåfyllning, stöd och verktyg.

Vi jobbar för att chefer ska ha förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sina uppdrag så att de kan vara hållbara över tid, vilket i sin tur gynnar både medarbetare och företag.

Som medlem har du tillgång till ett brett utbud av kurser, utbildningar och webbinarier för chefer.

Testa hur insatt du är i organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsanpassning och systematiskt arbetsmiljöarbete i Arbetsmiljökollen.

Välkommen till en vecka full med kunskap, tips och inspiration inom arbetsmiljö!

Alla artiklar under arbetsmiljöveckan