Fler nyheter
Nyhet 23 oktober 2023

Arbetsmiljö för alla – medarbetare och chef

ARBETSMILJÖVECKAN. Som chef behöver du ha realistiska förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera ditt uppdrag och vara hållbar över tid. Den här veckan sätter vi arbetsmiljön i fokus.

En god arbetsmiljö gynnar både medarbetare och företag. Ansvaret för det förebyggande arbetsmiljöarbetet ligger på arbetsgivaren och omfattar samtliga medarbetare, även dig som chef. De lagar och regler som omfattar området arbetsmiljö gäller också för dig.

Som chef kan du få arbetsmiljöuppgifter delegerade till dig, arbetsuppgifter som omfattar dina medarbetare. En förutsättning för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera är att arbetsgivaren ser till så att du har möjlighet och kunskap att utföra dessa uppgifter.

Vår erfarenhet säger att mycket handlar om att känna sig trygg i rollfördelningen. Att alla vet vem som ska göra vad i arbetsmiljöarbetet och när det ska göras.

Vi verkar för chefens arbetsmiljö

Vi på Ledarna arbetar med att sprida kunskap och bilda opinion för att förbättra chefers arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar. Vi vet att chefer gör skillnad. Därför tjänar företag och organisationer på att verka för hållbara chefer, för att attrahera rätt personer för de viktiga chefsuppdragen.

Att erbjuda chefer rimliga förutsättningar är en viktig konkurrensfördel genom att utnyttja resurserna på ett effektivt sätt.

För att identifiera eventuella brister i chefers arbetsmiljö på din arbetsplats har vi tagit fram denna checklista som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet: Checklista för chefers arbetsmiljö.

Viktigt att ditt chefsuppdrag är tydligt

Det är grundläggande att ditt uppdrag är tydligt för dig. Ha en dialog med din chef för att vara överens om vad uppdraget innehåller. Ni behöver bland annat klargöra dina ansvarsområden, ditt mandat och organisationens stöd.

  • Checklista för uppdragsdialog. För att du ska kunna prioritera rätt behöver ditt uppdrag vara tydligt för dig. Du som chef och din chef behöver vara överens om vad uppdraget innehåller. Checklistan är ett underlag i dialogen med din chef.
  • Chefskompassen. Testa din upplevelse av din egen arbetssituation. Chefskompassen ger dig en bild av i vilken utsträckning du upplever ditt jobb begripligt, hanterbart och meningsfullt. Du får också tips om vad du kan behöva åtgärda för att bli mer hållbar som chef.

Fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö

Att arbeta förebyggande med arbetsmiljön är viktigt ur flera perspektiv, dels för att motverka ohälsa och undvika sjukskrivning och minskad produktivitet, dels för att arbetsgivare enligt lag är skyldig att förebygga sjukdom, olycksfall och ohälsa.

Den fysiska arbetsmiljön är många gånger enklare att hålla koll på och åtgärda än den sociala och organisatoriska. Klart är att en god arbetsmiljö är ekonomisk. När ni på arbetsplatsen ska genomföra arbetsmiljösatsningar är vårt tips att göra en kalkyl för arbetsmiljöns ekonomiska konsekvenser. Till hjälp finns Prevents skrift Lönsam, som visar en metod för att räkna på investeringar i bättre arbetsmiljö.

Ditt ansvar som chef

Att skapa en god arbetsmiljö handlar framför allt om att se till att dina medarbetare har vad de behöver för att göra ett bra jobb och samtidigt må bra. I vår podd om Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 lär du dig mer om vad föreskrifterna innebär för dig. Podden spelades in när föreskriften lanserades 2016, men är lika relevant i dag.

Mer om arbetsmiljö för chefer


Om arbetsmiljöveckan

I oktober varje år arrangeras den europeiska arbetsmiljöveckan. På Ledarna passar vi på att lyfta chefens arbetsmiljö och varför det är en viktig fråga.

Under veckan publicerar vi en nyhet per dag där du som chef får kunskapspåfyllning, stöd och verktyg.

Vi jobbar för att chefer ska ha förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sina uppdrag så att de kan vara hållbara över tid, vilket i sin tur gynnar både medarbetare och företag.

Som medlem har du tillgång till ett brett utbud av kurser, utbildningar och webbinarier för chefer.

Testa hur insatt du är i organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsanpassning och systematiskt arbetsmiljöarbete i Arbetsmiljökollen.

Välkommen till en vecka full med kunskap, tips och inspiration inom arbetsmiljö!

Alla artiklar under arbetsmiljöveckan