Arbetsmiljö – en översikt

Arbetsmiljö är ett brett begrepp och omfattar allt möjligt som påverkar oss i vårt arbete. Fysiskt, socialt och organisatoriskt.

Vår arbetsmiljö förändras i takt med att digitalisering, nya affärsmodeller och nya sätt att driva verksamhet införs i våra organisationer. Samverkan, arbetsbelastning och gränser mellan arbete och fritid är exempel på frågor som behöver hanteras när vi utvecklar nya arbetssätt.

Vi ser ännu inte de långsiktiga konsekvenserna av ett förändrat arbetsliv fullt ut. Det finns både fördelar och nackdelar med nya sätt att arbeta, men vi vet att den psykosociala ohälsan länge varit ett växande problem i arbetslivet. Sedan 2010 har den psykiska ohälsan i arbetslivet ökat med mer än 70 procent. Vi vet också att det finns stora vinster för arbetsgivaremed att arbeta förebyggande för att främja en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och att involvera medarbetare i det arbetet.

Här får du som chef stöd i hur du kan arbeta strukturerat och förebyggande i samverkan för att i tid upptäcka risker för ohälsa och olyckor, men även få syn på möjligheter till förbättring.

Att ha en god arbetsmiljö är viktigt ur flera perspektiv:

  • Humanistiskt – för att motverka ohälsa och sjukdom.
  • Ekonomiskt – för att undvika kostsamma sjukskrivningar och minskad produktivitet.
  • Juridiskt – för att du som arbetsgivare enligt lag är skyldig att förebygga sjukdom, olycksfall och ohälsa.

Läs mer om det juridiska ansvaret på vår sida Ditt arbetsmiljöansvar.

Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön består av konkreta faktorer som belysning, arbetsställning, ljud, kemikalier, städning, ventilation, temperatur, farliga maskiner och liknande. Många av dem är relativt enkla att identifiera och påverka.

Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar de villkor och förutsättningar vi har för att göra vårt jobb, till exempel ledarskap, styrning, kommunikation, resurser, delaktighet och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om det sociala samspelet, samarbetet med andra människor, och socialt stöd från chefer och kollegor.

För att förstå hur behoven ser ut i din organisation krävs att du är lyhörd och vaksam.

Mer om detta ur ett juridiskt perspektiv hittar du på vår sida om den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

En bra arbetsmiljö är ekonomisk

För att veta vilka insatser och åtgärder du ska prioritera, kan du räkna ut arbetsmiljöns ekonomiska konsekvenser. En sådan kalkyl ger dig ett bra beslutsunderlag.

Prevent erbjuder skriften Lönsam, en metod för att räkna på investeringar i en bättre arbetsmiljö. 

När du identifierat vilka insatser som behövs och genomfört dem, kan du börja se de ekonomiska vinsterna. De anställda åstadkommer mer på kortare tid, är friskare och stannar förmodligen längre i organisationen. Organisationen minskar sina kostnader för sjukskrivning, rehabilitering och rekrytering.

Din viktiga roll som chef

Hur du utövar ditt ledarskap spelar en stor och viktig roll för dina medarbetares arbetsmiljö. Att skapa en god arbetsmiljö handlar framförallt om att se till att medarbetarna har det de behöver för att göra ett bra jobb och samtidigt må bra. På vår sida om hälsa i arbetslivet hittar du praktiska tips om hur du kan jobba.

Hälsofrämjande ledarskap

Genom att lyfta det som är bra och fungerar får du en friskare och effektivare arbetsplats. Med Prevents nya webbverktyg Hälsofrämjande ledarskap fokuserar du på det som är viktigt för dig där och då, och låter det andra vänta.