Medarbetare under 18 år

Det finns särskilda regler om arbetsmiljön för medarbetare som är under 18 år. Här får du kortfattad information om vad du behöver tänka på som chef för unga medarbetare.

Föreskriften som reglerar detta heter Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga (AFS 2012:3).

De särskilda reglerna gäller till exempel:

  • hur gamla minderåriga ska vara för att jobba
  • vilka arbetsuppgifter ungdomar får utföra
  • under vilka tider som arbetet får utföras
  • hur många timmar per dag och vecka som ungdomar får arbeta.

Om du låter en person under 18 år utföra förbjudna arbetsuppgifter, till exempel bevakningsarbete eller dykeriarbete, riskerar du att straffas för det.

Åldersgränser för olika typer av jobb

Minderårig som inte har fyllt 13 år får bara jobba med mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom familjeföretag utan andra anställda eller, om Arbetsmiljöverket har gett tillstånd, med artistuppträdande.

För den som är 13–16 år och inte har fullgjort sin skolplikt är det förbjudet att sälja åldersreglerade varor eller i övrigt utföra arbete som kräver stort ansvarstagande eller innebär fysiskt eller psykiskt tungt arbete. 

Ungdomar som fyllt 16 år och har fullgjort skolplikten får utföra normalt riskfritt arbete. Av AFS 2012:3 framgår vilka riskfyllda arbetsuppgifter som är förbjudna för dem.

Observera att för minderåriga gäller särskilda regler om arbetstidens förläggning, rast, nattvila och veckovila. Läs mer om det på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Dina skyldigheter som chef för unga medarbetare

Som chef för medarbetare under 18 år har du särskilda skyldigheter:

  • Gör en undersökning och riskbedömning av arbetsuppgifter som ska utföras av minderåriga som ännu inte är fysiskt och psykiskt mogna.
  • Medicinska kontroller kan behövas om riskbedömningen visar att arbetet kan innebära särskilda risker.
  • Ge skyddsombud möjlighet att delta i undersökningar och riskbedömningar. De har också rätt att yttra sig över valet av arbetsuppgifter för minderåriga.
  • Se till att medarbetaren får en introduktion, med information om arbetsuppgifter och risker, och försäkra dig om att den minderåriga förstått informationen.
  • Utse en handledare som är minst 18 år och har minst ett års erfarenhet av arbetsuppgifterna.
  • Informera vårdnadshavare till barn som inte fyllt 16 år och inte har fullgjort sin skolplikt om arbetsuppgifter, risker och skyddsåtgärder. Du behöver få vårdnadshavares godkännande.

Läs mer om de olika reglerna för unga medarbetare på Arbetsmiljöverkets webbplats