Missbruk på arbetsplatsen

Som chef, och kollega, behöver du agera så snart du misstänker att någon har missbruksproblem. Då har du goda möjligheter att kunna hjälpa den drabbade personen.

Alla typer av missbruk – till exempel alkohol, droger, läkemedel eller spel – får skadliga konsekvenser. Ofta finns det ett samband med någon form av stressrelaterade problem.

Ett missbruk, eller skadligt bruk som det också kallas, får alltid negativa konsekvenser för den missbrukande personens hälsa, relationer och/eller ekonomi. Men det kan också bli kostsamt och skadligt för arbetsgivaren och arbetskamraterna.

Vanliga typer av missbruk

Enligt Alna, som är experter på skadligt bruk i arbetslivet, är alkoholmissbruk den allra vanligaste typen. Därefter kommer läkemedel följt av spel och droger.

Vanliga tecken på missbruk

Det finns förstås tydliga tecken på alkoholmissbruk som att någon luktar alkohol, ofta är bakfull på jobbet, eller blir väldigt berusad på personalfester.

En missbrukande person kan också visa ett eller flera mindre tydliga tecken på sitt problem:

 • En tendens att isolera sig.
 • Rastlös, irriterad, nervös eller nedstämd.
 • Hyperaktiv.
 • Rödögd.
 • Svårt att fokusera och prestera och gör fler misstag.
 • Sen ankomst, särskilt på måndagar.
 • Kommer sent, går tidigt och tar längre pauser.
 • Ansöker om semester eller kompensationsledighet utan förvarning, eller till och med i efterskott.
 • Är sjukfrånvarande i samband med helger och/eller löneutbetalning.

Samtal med medarbetare om missbruk

Det finns olika typer av samtal du kan ha med medarbetaren om du misstänker ett missbruk. Vilken typ som passar bäst beror på hur situationen ser ut. Är du tidigt ute kan det tidiga samtalet räcka. Om det inte räcker, eller om problemet har hunnit gå för långt, är det läge för det tydliga samtalet.

Det tidiga samtalet

Det tidiga samtalet passar ofta bäst inledningsvis, som ett sätt för dig att ta reda på hur din medarbetare mår. Utgångspunkten i det tidiga samtalet är omsorg och oro, och du berättar vad du känner eller har uppmärksammat.

Det tydliga samtalet

I det tydliga samtalet är utgångspunkten arbetsrättslig och du tar rollen som kontrollant. Du har förmodligen redan haft "det tidiga samtalet", och det är nu dags att ställa krav. Du kan prova någon av dessa två typer av tydliga samtal:

 • Faktasamtal – du kräver en förändring.
 • Ultimatumsamtal – du kräver förändring och åtgärd.

Erbjud alltid medarbetaren att ta med sig en facklig representant.

Förbered dig

Ett samtal om ett misstänkt missbruk kräver förberedelser. Börja med att fundera på vad du vill uppnå med samtalet, och vad du vill att medarbetaren ska veta, känna och göra efter samtalet.

Skriv ner de fakta du har: vad som har hänt, när det hände, hur du fick veta det och så vidare. Ta hjälp av din chef, HR-avdelningen eller företagshälsovården om du behöver.

Fundera över din roll i samtalet. Är du coach eller kontrollant? Kom ihåg att din roll som chef är att informera om vilka krav du har på medarbetaren, och vilken hjälp hen kan få om hen har problem med missbruk. Undvik att ta rollen som terapeut, läkare eller åklagare. Samtalet handlar inte om att du ska ställa diagnos, utan om de beteenden och ageranden som påverkar arbetet och verksamheten negativt.

Under samtalet behöver du

 • informera om att du har tystnadsplikt
 • prata om det du ser, inte vad du misstänker
 • dokumentera vad ni pratar om
 • summera samtalet tillsammans
 • avsluta med någon form av åtagande
 • boka in ett uppföljningssamtal.

Förebygga och motverka missbruk

Som chef behöver du motverka och förebygga missbruk. Se till att ni har förebyggande rutiner kring alkohol på jobbet, och en tydlig alkohol- och drogpolicy.

Undvik att ge bort alkoholhaltiga drycker i present till medarbetare, och se till att alkoholen inte dominerar vid personalfester och andra arrangemang. Man ska kunna fira och ha kul, men det ska alltid finnas alkoholfria drycker som alternativ.

Arbetsgivarens ansvar vid missbruk

Arbetsgivaren behöver alltså motverka och förebygga missbruk på arbetsplatsen, men också samverka när en medarbetare med missbruksproblem ska rehabiliteras. Läs mer om det på vår sida om rehabilitering.

Podd: Hantera missbruk

En podd om hur du hanterar missbruk på arbetsplatsen genom samtal – och får mod att ta tag i misstänkt missbruksproblematik. Du får också tips om hur du undviker felaktig hantering ur ett arbetsrättsligt och etiskt perspektiv. Med Lotta Almgren, chefsrådgivare på Ledarna.