Fler nyheter
Nyhet 24 oktober 2023

Vi ger dig rådgivning och coachning om arbetsmiljö

ARBETSMILJÖVECKAN. Varje år kontaktar tusentals medlemmar chefsrådgivningen. Många har frågor om arbetsmiljö och ansvaret som chef. En av dem som vägleder medlemmarna är chefsrådgivare Anna Widing.
Anna Widing, chefsrådgivare på Ledarna.

Hallå där Anna, vad innebär det att jobba som chefsrådgivare?

– Som chefsrådgivare hanterar jag alla inkommande frågor och funderingar som våra medlemmar har i sina chefsroller eller gällande sin egen anställning. Många ringer in och pratar med oss, medan andra väljer att fylla i vårt kontaktformulär på webbplatsen. Då kan de också bifoga underlag som de vill ha hjälp att tolka.

Vilka är det vanligaste frågorna om arbetsmiljö?

– När det gäller arbetsmiljöfrågor är det vanligast att medlemmarna söker råd för att de upplever svårigheter med den egna chefen. Det kan handla om otydliga förväntningar, orimlig arbetsbelastning eller förtroendeproblematik.

På vilket sätt kan Ledarna hjälpa medlemmarna?

– Då vi alla på rådgivningen också varit chefer tidigare kan vi relatera till våra medlemmars utmaningar och bidra med tips och stöd utifrån både den egna erfarenheten och genom att förklara de regelverk som finns inom arbetsrätten. Att som chef ha någon att vända sig till och få ventilera sina utmaningar, tillsammans med tips och förslag, kan verkligen bidra till att våra chefer hittar nya lösningar på sina problem.

Vilket stöd får medlemmarna av sina chefer i arbetsmiljöfrågor?

– Arbetsmiljöområdet är omfattande och det ser väldigt olika ut vilket stöd som våra chefer har i detta. På en del arbetsplatser har man god kunskap och en företagshälsovård att vända sig till, medan kompetensen är svagare på andra arbetsplatser och där behöver cheferna många gånger vända sig till externa parter för att få vägledning.

Hur ser chefernas arbetsmiljö ut?

– Generellt kan man säga att chefer över lag tar ett stort ansvar för sina medarbetares arbetsmiljö men kanske lite mindre gällande sin egen. Att ha en god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att orka över tid, och det gäller även chefer.

Så kan du få hjälp

Personlig chefsrådgivning. I chefsrådgivningen hjälper vi dig i din roll som chef och egenföretagare, men också att ta till vara dina rättigheter som anställd.

Chefscoachning. Chefscoachningen innebär tre fokuserade samtal med en erfaren coach. Du diskuterar dina utmaningar och avgör själv om du vill lyfta ett eller flera olika ämnen.

Samtalsstöd. Som medlem kan du ringa samtalsstöd dygnet runt. Alla du talar med är opartiska och har tystnadsplikt. Det måste inte vara arbetsrelaterade bekymmer som du tar upp, det går lika bra att prata om privata svårigheter.

Läs mer om arbetsmiljö


Om arbetsmiljöveckan

I oktober varje år arrangeras den europeiska arbetsmiljöveckan. På Ledarna passar vi på att lyfta chefens arbetsmiljö och varför det är en viktig fråga.

Under veckan publicerar vi en nyhet per dag där du som chef får kunskapspåfyllning, stöd och verktyg.

Vi jobbar för att chefer ska ha förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sina uppdrag så att de kan vara hållbara över tid, vilket i sin tur gynnar både medarbetare och företag.

Som medlem har du tillgång till ett brett utbud av kurser, utbildningar och webbinarier för chefer.

Testa hur insatt du är i organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsanpassning och systematiskt arbetsmiljöarbete i Arbetsmiljökollen.

Välkommen till en vecka full med kunskap, tips och inspiration inom arbetsmiljö!

Alla artiklar under arbetsmiljöveckan