Fler nyheter
Nyhet 27 oktober 2023

Jobba med friskfaktorerna för en bättre arbetsmiljö

ARBETSMILJÖVECKAN. Friska och attraktiva arbetsplatser är bättre rustade att möta utmaningar. Med Friskfaktorstarten kan du inom kommun och region arbeta med arbetsmiljön.

Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av starka friskfaktorer. Ett aktivt, systematiskt och långsiktigt arbete med friskfaktorerna bidrar till en god arbetsmiljö, och det leder till att verksamheten når målen.

Friskfaktorstarten är ett digitalt verktyg som hjälper organisationer att på egen hand få syn på hur friskfaktorer bidrar till arbetsmiljön. Ni får översiktlig kunskap samt stöd för att inventera era friskfaktorer, och dialogstöd för att prata om hur ni kan stärka era friskfaktorer.

Det går att jobba med hela eller delar av verktyget, instruktioner och material hittar du på Suntarbetslivs webbplats.

Vad är friskfaktorer? Suntarbetsliv, som tagit fram verktyget, sätter åtta områden i fokus i Friskfaktorstarten, bland annat rättvis och transparent organisation, ledarskap, kompetensutveckling och delaktighet.

Till Friskfaktorstarten hos Suntarbetsliv


Om arbetsmiljöveckan

I oktober varje år arrangeras den europeiska arbetsmiljöveckan. På Ledarna passar vi på att lyfta chefens arbetsmiljö och varför det är en viktig fråga.

Under veckan publicerar vi en nyhet per dag där du som chef får kunskapspåfyllning, stöd och verktyg.

Vi jobbar för att chefer ska ha förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sina uppdrag så att de kan vara hållbara över tid, vilket i sin tur gynnar både medarbetare och företag.

Som medlem har du tillgång till ett brett utbud av kurser, utbildningar och webbinarier för chefer.

Testa hur insatt du är i organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsanpassning och systematiskt arbetsmiljöarbete i Arbetsmiljökollen.

Välkommen till en vecka full med kunskap, tips och inspiration inom arbetsmiljö!

Alla artiklar under arbetsmiljöveckan