Fler nyheter
Nyhet 26 oktober 2023

Har du rätt förutsättningar för ditt chefsuppdrag?

ARBETSMILJÖVECKAN. Att ha rimliga organisatoriska förutsättningar är en del av chefens egen arbetsmiljö. Dessvärre glömmer många arbetsgivare och chefer bort det, för att i stället rikta fokus enbart på ansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö.

Att vara chef och ledare är både roligt och utmanande. Variationen av uppgifter är stor och du behöver ha tillgång till en bred kompetens inom allt från arbetsrätt och arbetsmiljö till samtalsmetodik, konflikthantering, lönesättning och mycket, mycket annat.

Akut problemlösning och komplexitet

Kanske är det just variationsrikedomen som gör chefsyrket stimulerande. Under årtionden har forskare försökt att fånga och sammanfatta vad chefsarbete egentligen innebär. Beskrivningarna är många, och trots årtionden emellan är de förvånansvärt lika varandra. Ett exempel från senare tid finns i boken När ledarskapet krackelerar (Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Sveningsson, Robert Wenglén 2015):

”Det kännetecknas av hektiskt tempo, akut problemlösning, komplexitet, variationsrikedom, reaktivitet och en allmän fragmentarisk tillvaro – tämligen långt från synen på det harmoniska och välfungerande ledarskapet om att leda andra.

Chefsarbete handlar i stor utsträckning om förmåga att administrera, planera, samordna, följa upp, informera, tänka ekonomiskt och bygga relationer utåt…”

Chefens kontext förändras

Men även om chefens övergripande uppgifter i sig inte förändrats dramatisk, så har den kontext chefer arbetar i förändrats desto mer. Under de senaste decennierna har stödfunktioner rationaliserats bort, som administrativt stöd och internservice. Andra stödfunktioner har tillkommit och professionaliserats. Hr har fått en mer strategisk roll och fungerar mindre som operativt stöd direkt till chefen. Samtidigt har teknikutvecklingen gått oerhört fort, vilket möjliggjort ökad rapportering och uppföljning i allt snabbare takt.

Vilka förutsättningar du har som chef är helt avgörande för hur du hanterar bredden i ditt chefsuppdrag. Om du saknar resurser, eller har brist på resurser, så kan du heller inte uppfylla vilka krav eller förväntningar som helst.

Hållbara chefer och Chefskompassen

En viktig resurs är naturligtvis du själv; din kompetens, din erfarenhet och dina olika förmågor. Men hur skicklig du än är i din yrkesroll, behöver du också ha rätt organisatoriska förutsättningar för att nå resultat och själv vara hållbar över tid och må bra i din chefsroll. Det är vad vi på Ledarna kallar för Hållbara chefer. Det handlar exempelvis om rimliga mål och tydligt uppdrag, tillgängliga resurser och förutsättningar för kommunikation i organisationen.

Hur ser dina förutsättningar ut i nuvarande chefsuppdrag? Ta ställning till ett antal påståenden i Chefskompassen för att stämma av om ditt uppdrag är begripligt, hanterbart och meningsfullt.


Om arbetsmiljöveckan

I oktober varje år arrangeras den europeiska arbetsmiljöveckan. På Ledarna passar vi på att lyfta chefens arbetsmiljö och varför det är en viktig fråga.

Under veckan publicerar vi en nyhet per dag där du som chef får kunskapspåfyllning, stöd och verktyg.

Vi jobbar för att chefer ska ha förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sina uppdrag så att de kan vara hållbara över tid, vilket i sin tur gynnar både medarbetare och företag.

Som medlem har du tillgång till ett brett utbud av kurser, utbildningar och webbinarier för chefer.

Testa hur insatt du är i organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsanpassning och systematiskt arbetsmiljöarbete i Arbetsmiljökollen.

Välkommen till en vecka full med kunskap, tips och inspiration inom arbetsmiljö!

Alla artiklar under arbetsmiljöveckan