Checklista – underlag för kravprofil

Här är en mängd exempel på frågor du kan ställa till dina kollegor för att få underlag till kravprofilen inför en rekrytering.

Arbetsuppgifter

 • Vilka arbetsuppgifter kommer personen att ha?
 • Hur fördelas arbetstiden på de olika arbetsuppgifterna?
 • Vilka arbetsuppgifter skulle kunna flyttas till någon annan i organisationen?

Övriga krav

 • Finns det krav på resor?
 • Hur tror du att tjänsten kommer att förändras på kort och på lång sikt?
 • Hur skulle du beskriva kulturen på arbetsplatsen?
 • Hur och med vilka ska den nya medarbetaren samarbeta?
 • Vid chefstillsättningar, vilken ledarstil behövs?
 • Hur skulle du beskriva arbetsmiljön?
 • Hur ser åldersfördelning och könsstrukturer ut i organisationen?
 • Hur ser belöningssystemen ut?
 • Vilka externa kontakter förväntas man ha i tjänsten?
 • Vilka förändringar kan man se på lång och kort sikt i organisationen?
 • Vilka förändringar kan man se i omvärlden?

Utbildning

 • Vilken utbildning är ett absolut krav för att kunna genomföra arbetet?
 • Vilken utbildning är önskvärd?
 • Finns det några sätt att kompensera för brist på utbildning, exempelvis genom att ha arbetat med liknande arbetsuppgifter?

Erfarenheter

 • Vilka arbetsuppgifter måste medarbetaren ha arbetat med tidigare?
 • Varför är dessa arbetsuppgifter viktiga?
 • Hur lång tid måste en sökande minst ha arbetat med det för att vara aktuell?
 • Vilka arbetsuppgifter är en fördel att ha arbetat med tidigare?

Kunskaper

 • Vilka kunskaper är nödvändiga för att klara av arbetet?
 • Varför är dessa kunskaper nödvändiga?
 • Vilka kunskaper skulle vara önskvärda att ha?
 • Vilka kunskaper kommer behövas på längre sikt?

Kompetenser

 • Vilka kompetenser är nödvändiga för tjänsten?
 • Beskriv konkret vad varje kompetens innebär.
 • Hur skulle du rangordna kompetenserna utifrån vilken som är allra viktigast och vilken som är minst viktig?

Förväntningar

 • Vad förväntas den här personen ha uppnått om ett år?