Vem är Framtidens kvinnliga ledare 2017?

Framtidens kvinnliga ledare 2017 Framtidens kvinnliga ledare 2017 utses den 10 maj.

Ledarna rankar för elfte året landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner. Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap. Onsdag 10 maj utses årets vinnare.

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi lyfter fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Kvinnorna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor, utan för alla som sitter på en ledande position.

Syftet med utmärkelsen är att:

  • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.
  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående unga kvinnliga chefer som förebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.

Onsdag den 10 maj utses 2017 års vinnare av utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare. Du följer evenemanget här på ledarna.se och i sociala medier:

Mer om Framtidens kvinnliga ledare

Urvalskriterier, jury och tidigare vinnare
Framtidens kvinnliga ledare – in English

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem