Vem är Framtidens kvinnliga ledare 2021?

Ledarskap är inte en manlig arena. Genom att lyfta fram goda exempel och inspiratörer – grymma ledare, helt enkelt – som också är unga och kvinnor, vänder vi upp och ner på förlegade föreställningar om vem som får vara chef.

Varför ett pris?

2021 är det femtonårsjubileum för Framtidens kvinnliga ledare. För femtonde året i rad rankar Ledarna landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner. Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

Vi gör det för att vi vet hur viktigt det är med förebilder.

Vinnaren presenteras digitalt 11 maj

De kandidater som kommer med på listan över Framtidens kvinnliga ledare 2021 blir informerade under april. Sista dag att nominera var den 22 januari.

Priset delas ut den 11 maj under en digital sändning som visas på den här sidan. Vi startar klockan 12 – varmt välkommen att titta!

Om förra årets vinnare

Nina Åxman, VP Global Operations, Sandvik Rock Tools, utsågs till Framtidens kvinnliga ledare 2020.

Fakta om: Framtidens kvinnliga ledare


Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi lyfter fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Cheferna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor, utan för alla som har en ledande position.

Syftet med utmärkelsen är att:

  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående kvinnor som chefsförebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.
  • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.

För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Wes.

Urvalskriterier och jury

Framtidens kvinnliga ledare – in English

Framtidens kvinnliga ledare på Facebook och Twitter, #fkl2021 #ledarna

framtidens-kvinnliga-ledare-2021.jpg