Det här får du

Allt vi gör är skräddarsytt för dig som chef. Vårt omfattande tjänsteutbud levereras av experter med egen chefserfarenhet - alltid med utgångspunkt i chefers individuella behov.

Som medlem får du allt från ledarskapsutveckling och karriärrådgivning till inkomstförsäkring och fackliga tjänster. Allt ingår i din månadsavgift. Nedan kan du läsa mer om vad du får som medlem.

Karriärrådgivning

2215_karriarradgivning_icon.png

Har du mer att ge, men vet inte hur du ska gå vidare? Som medlem i Ledarna får du kostnadsfria rådgivningssamtal med våra erfarna karriärrådgivare. Här hjälper vi dig att skapa en strukturerad och inspirerande karriärplanering. Du kan också bolla dina tankar...Läs mer >>

Personlig chefsrådgivning

2218_personlig_chefsradgivning_icon.png

Ledarnas chefsrådgivning erbjuder personlig och professionell chefsrådgivning och förhandlingsstöd till dig som är medlem. Hit kan du höra av dig när du behöver hjälp av någon utanför din arbetsplats, som förstår din situation som chef....Läs mer >>

Inkomstförsäkring

2214_inkomstforsakring_icon.png

I ditt medlemskap ingår en försäkring som försäkrar din inkomst upp till 80 000 kronor/månad. Ersättning kan utbetalas i upp till 100 ersättningsdagar. Ledarnas inkomstförsäkring ger dig ekonomiskt skydd om du blir ofrivilligt arbetslös...Läs mer >>

Chefslönestatistik

lonestatistik_big_icon.png

Som medlem i Ledarna får du tillgång till Sveriges mest omfattande lönestatistik för chefer. Se hur du ligger till lönemässigt jämfört med andra chefer...Läs mer >>

Kurser och seminarier

Kurser, seminarier, digitala kurser

Som medlem i Ledarna har du, helt kostnadsfritt, tillgång till en mängd intressanta kurser och seminarier. Vid tillfällena ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper, reflektera kring ditt ledarskap, låta dig inspireras och utbyta erfarenheter med chefer från...Läs mer >>

Din ledarprofil

ledarprofil_big_icon.png

Profilen ger dig inspiration och vägledning i ditt ledarskap och ditt sätt att kommunicera. Bättre självkännedom gör dig tryggare som chef och ledare. Resultatet kan exempelvis användas som underlag när du söker jobb, förbereder ditt utvecklingssamtal eller skriver ditt cv...Läs mer >>

Tidningen Chef

2211_chef_icon.png

Som medlem i Ledarna får du Tidningen Chef där du kan läsa viktiga nyheter och ta del av råd och metoder som du kan använda i ditt arbete. Chef är Nordens största ledarskapstidning – både på papper och digitalt...Läs mer >>

Chef Premium

chef_premium_big_icon.png

Som medlem i Ledarna får du tidningen Chef genom ditt medlemskap. Då får du också exklusiv tillgång till en helt ny sektion av Chef.se, fulladdat med mervärde som hjälper dig att växa i din yrkesroll...Läs mer >>

Chefscoachning

2219_stod_i_forhandling_icon.png

Vill du ha nya perspektiv på dina chefsutmaningar i vardagen och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap? Diskutera dina utmaningar med någon av våra chefscoacher. Ni talas vid per telefon vid tre separata tillfällen...Läs mer >>

Person- och sakförsäkringar

2212_forsakringar.png

Som ny betalade medlem i Ledarna får du ett grundläggande försäkringsskydd helt kostnadsfritt under de tre första månaderna. Du får även tillgång till förmånliga försäkringar för ditt hem, dina saker och din bil...Läs mer >>

Stöd i förhandling

stod_i_forhandling_big_icon.png

Ledarna erbjuder personlig och profesionell chefsrådgivning och förhandlingsstöd. Som medlem kan du få kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser...Läs mer >>

Avtalsgranskning

Avtalsgranskning

Som medlem kan du när som helst kan kontakta vår Chefsrådgivning för personlig rådgivning. Våra Chefsrådgivare granskar chefsavtal inom alla branscher, på alla chefsnivåer dagligen och vet därför vad du bör undvika eller lägga till i ditt anställningsavtal...Läs mer >>

Guider och checklistor

2213_guider_icon.png

På ledarna.se finns användbara verktyg, tips och råd, uppdelade efter olika ämnen och situationer som du möter i din dagliga verksamhet. Vi har en mängd guider med handfasta råd som hjälper dig i ditt ledarskap...Läs mer >>

Ledarna Play

ledarna_play_big_icon.png

Titta, lyssna och bli en bättre chef. På Ledarna Play finner du mängder av filmer och podcasts som hjälper dig i ditt ledarskap och din arbetsvardag som chef...Läs mer >>

Lön och lönesättning

lon_lonesattning_big_icon.png

Som chef blir du både lönesatt och ska lönesätta medarbetare, i båda fallen känns det ofta bra att få stöd och hjälp. Våra guider och digitala kurser om lön hjälper dig att upprätthålla en professionell syn på lön och lönesättning – både din egen och dina medarbetares...Läs mer >>

Låna förmånligt i SEB

SEB_lan_big_icon.png

Vi erbjuder dig som är medlem i Ledarna en mycket konkurrenskraftig bolåneränta. Erbjudandet gäller dig och din eventuella medlåntagare...Läs mer >>

Rabatt på utbildning från Mgruppen

mgruppen_big_icon (1).png

Sedan november 2014 äger Ledarna utbildningsföretaget Mgruppen, som vänder sig till chefer på alla nivåer och utbildar cirka 3 000 chefer varje år. Som medlem i Ledarna kan du nu gå utbildningar hos Mgruppen till medlemspris!..Läs mer >>

Semesterboende

semesterboende_big_icon.png

Som medlem i Ledarna får du 20 procent rabatt på lägenheter och 10 procent rabatt på hotell på Riva del Sole Resort & SPA...Läs mer >>

Rättshjälp

rattshjalp_big_icon.png

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister...Läs mer >>

Studeranderabatt

studerandemedlemskap_big_icon.png

Som studerandemedlem i Ledarna får du tillgång till aktuell och relevant kunskap om ledarskap samt en rad tjänster och produkter som hjälper dig att förbereda dig på ett yrkesliv som chef...Läs mer >>

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem