Jämställdhet

Alla arbetsgivare ska aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön.

Aktuellt om jämställdhet