Kravprofilen

Kravprofilen är det dokument där allting tar sin början. Det är också ett dokument som du använder under hela rekryteringsprocessen.

Som chef bör du lägga ner ett aktivt arbete för att ta fram en ordentlig kravprofil. Om du inte gör det kan det straffa sig senare i processen. En bristfällig kravprofil kan göra att du lockar kandidater som söker för att de har fått en felaktig bild av arbetet, vilket tar tid från dig som arbetsgivare i onödan.

Om du lägger ner för lite tid blir det också svårt att veta vad du ska fatta beslut på i slutändan, och att du lägger tid på att ta reda på information som egentligen inte är relevant för arbetet. Det kan även vara lätt att missa att hämta in information om saker som egentligen är viktiga för att klara av arbetet, och då blir det svårt att fatta rätt beslut.

Kravprofilen är därför det dokument där allting tar sin början. Det är också ett dokument som du använder under hela rekryteringsprocessen.

Kravprofilen ligger till grund för de krav och önskemål som ska ställas på den person som ska anställas. Den används också för att fatta beslut om vilka bedömningsmetoder som bör användas.

Använd befattningsbeskrivningar eller annat som redan finns i organisationen när du bygger kravprofil för en ny rekrytering. Använd dock inte gamla mallar rakt av, saker och förutsättningar kan ju ha ändrats! Du behöver inte uppfinna hjulet varje gång, men du behöver troligen skruva på hjulet.

Podd: Chefen som rekryterare – kompetens och kravprofil

Längd: 11 minuter

Lyssna på tips om hur kompetens kan definieras och vad du ska tänka på när du bygger en kravprofil. Med Jörgen Kihlgren, Nils Hallén och Gunilla Andersson, som är specialister på kariär och rekrytering.