Rekryteringsvägar

När du söker efter personal bör du fundera på vilken sökväg som är mest effektiv och träffsäker.

De vanligaste rekryteringsvägarna är rekryterarens eller den anställdes egna nätverk. Om man bara förlitar sig på informella kontaktytor betyder det att man missar många som kan vara intressanta för tjänsten för att de helt enkelt aldrig får veta att det finns en tjänst att söka. Därför är det mycket viktigt att tänka på hur ni kan bredda sökytan. Det handlar alltså om hur ni genom att öka rekryteringsunderlaget kan nå den allra bästa kompetensen.

Vilka kanaler har ni använt tidigare och hur har de fungerat? Vilka har ni nått och vilka har ni inte nått? Finns det någon kanal som är extra viktig för den tjänst som ska tillsättas?

Det finns många olika sätt att hitta personal. Hur du ska söka beror bland annat på:

  • Vilken typ av tjänst du ska rekrytera till.
  • Hur arbetsmarknaden ser ut för den kompetens du söker.
  • Om du vill rekrytera mer jämställt eller utifrån mer mångfald.
  • Hur attraktiv din arbetsgivare är.
  • Hur mycket det får kosta.
  • Hur mycket tid som kan läggas ned på processen.

Förslag på sökvägar:

Arbetsgivarens webbplats

Webbplatsen är en bra kanal för att visa upp sig för potentiella medarbetare, och kan stärka bilden av er som arbetsgivare. Det är kostnadseffektivt och sökande kan snabbt och enkelt få en bild av er verksamhet.

Hela 64 procent av cheferna angav sin webbplats som den primära källan till sökande enligt Ledarnas undersökning 2014.

Tips från anställda/nätverk

Annonsera alla tjänster internt. De egna medarbetarna har egna nätverk, inte minst genom sociala medier, att sprida i och dessutom är det ett sätt att kommunicera att de egna medarbetarna har möjlighet att söka.

Det händer ofta att redan anställda tipsar om lämpliga personer. Det kan vara en fördel att den som tipsar känner ansvar för att det är en lämplig person. Precis som vid intern rekrytering finns en risk med att rekrytera genom kontakter. En person som varit framgångsrik i en roll behöver nödvändigtvis inte vara mest lämpad för en annan. Kulturen, krav och förväntningar kan se helt annorlunda ut. Därför är det viktigt att hela tiden gå tillbaka till kravprofilen.

I Ledarnas undersökning från 2014 angav 42 procent sitt eget och andras nätverk som en källa till att hitta lämpliga kandidater. Tänk på att män oftare tipsar om män och vice versa.

Ta hjälp av andra

Att ta hjälp av till exempel medarbetarnas nätverk kan också vara ett sätt att nå specifika grupper som ni inte har tillgång till annars. Vill ni till exempel anställa fler av ett kön för en mer jämställd organisation så kan medarbetare tillfrågas om de kan hjälpa till att sprida i fler sökytor än företagets egna.

Annonsering

En platsannons i lokaltidningar, dags- eller fackpress, cv-databaser och Arbetsförmedlingens platsbank når många sökande och kan också fylla ett marknadsföringssyfte för din arbetsgivare.

Annonserar du ut ett attraktivt arbete eller ett yrke bör du avsätta tid för att kunna ta hand om frågor- och administration av många ansökande.

Intresseorganisationer/nätverk

Det finns många intresseorganisationer där du kan nå helt andra grupper än du gör genom ditt vanliga nätverk. En av dessa är Rättviseförmedlingen som har ett nätverk med cirka 50 000 personer via sociala medier och hjälper personer och arbetsgivare att hitta kompetens och har en tjänst där de lägger ut jobbannonser. Genom att använda deras nätverk finns möjlighet att nå helt andra arenor. Läs vidare hos Rättviseförmedlingen.

Bemanningsbolag

Bemanningsbranschen fick sitt genombrott i Sverige under 1990-talet då arbetsmarknaden avreglerades. Det har idag blivit allt vanligare med inhyrning av personal för att kapa toppar i verksamheten för att på så sätt optimera bemanningen och produktionen.

Omsättningen av personal inom bemanningsbranschen är relativt stor då många arbetsgivare väljer att anställa den tidigare inhyrda personalen. De flesta bemanningsbolagen arbetar idag också med rekrytering till fasta tjänster. Läs mer nedan under rubriken Rekryterings- och searchföretag.

I Ledarnas undersökning från 2014 angav cirka 30 procent att de använder bemanningsbolagen som ett sätt att hitta personal.

Rekryterings- och searchföretag

Det finns en mängd olika rekryterings- och searchföretag att välja på. Förr var det en strikt skillnad mellan dessa två aktörer. Rekryteringsföretagen hittade sina kandidater genom traditionell annonsering. Searchföretagen kartlade marknaden för att hitta potentiella kandidater inom liknande eller konkurrerande verksamheter. Searchföretagen tog kontakt med intressanta kandidater och informerade dem om tjänsten och arbetsgivaren. Idag arbetar många företag med en blandning av de två olika metoderna.

Valet av rekryterings- och searchföretag beror på vilken typ av tjänst du ska rekrytera till, utbud av lämpliga kandidater och vilken budget du har. Många aktörer har specialiserat sig på en bransch eller yrkeskategori och såväl ett brett kontaktnät som djup kunskap inom sitt område. Tänk också på att ta reda på om de har kunskap inom jämställdhet och mångfald. Det kan påverka de kandidater som de presenterar. Ta fram tydliga riktlinjer och krav som ni vill att företaget ska arbeta efter, till exempel att ni vill ha lika många män och kvinnor bland de kandidater de presenterar. En professionell aktör lägger ner tid på att lära känna sin uppdragsgivare och dess verksamhet och marknad.

Du kan också välja att låta rekryterings- och searchföretaget sköta hela rekryteringen, men du kan även ta hjälp med vissa delar som till exempel framtagning av kravprofiler och annonsmaterial, djupintervjuer och testning.

Rekrytera internt

Att rekrytera personal internt har flera fördelar. Du får sökande du redan känner och som är insatt i er verksamhet. Du vet vilken kompetens de har och hur personen fungerar i samarbete med kollegor och kunder. Tänk dock på att använda samma metod när ni rekryterar internt och för tillfälliga anställningar eftersom många visstidsanställningar övergår i tillsvidareanställningar.

Att ha en transparent process och säkerställa att anställda inte väljs bort på grund av föreställningar och normer kring till exempel kön, ålder och bakgrund, är lika viktigt i en intern som extern process.
Säkerställ också att det inte finns onödiga strukturer som gör att medarbetare inte kan röra sig inom organisationen. Forskning visar till exempel att kvinnor i högre utsträckning arbetar i uppdrag där det är svårt att röra sig vidare i organisationen.
Har alla möjlighet att söka trainee- och ledarprogram? Rekryteras kandidater till interna program från alla delar av organisationen?

Det är en styrka att kunna erbjuda anställda möjligheter till utveckling. En väl fungerande internrekrytering är ett medel för att kunna behålla och attrahera kompetent personal. Utvecklingssamtalen spelar en stor roll. Samtalen ger dig möjlighet att få en bild av vad din medarbetare vill och har för förutsättningar att utvecklas.

Sociala medier

Sociala medier spelar i många branscher en stor roll för att hitta personal. Några av de större sociala plattformarna är Linkedin, Twitter och Facebook.

Genom Linkedin kan du genom några knapptryck identifiera ett antal kandidater som kan vara värda att träffa i en rekryteringsprocess.