Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Konflikthantering

Konflikthantering på jobbet är en av många utmaningar som du ställs inför i rollen som chef och ledare. Att konflikter är ett känsligt ämne för dig som ansvarar för en arbetsgrupp är förståeligt, och de flesta chefer uppger att de vill bli bättre på just konflikthantering.

Vad menar vi egentligen med konflikt? Är det en konflikt så snart två personer har olika åsikter, eller krävs det något mer?

Thomas Jordan, forskare i konflikthantering vid Göteborgs universitet, definierar konflikt så här:

"En konflikt är en interaktion mellan minst två parter där minst en part har önskemål som känns för betydelsefulla för att släppas och upplever sina möjligheter att få sina önskemål tillgodosedda blockerade av motparten."

Nyckelorden här är att det krävs en interaktion, det vill säga samspel mellan minst två personer. Någon av dessa har önskemål som är väldigt viktiga för denne men upplever att det är svårt att få dessa uppfyllda på grund av motparten.

Arbeta förebyggande

Genom att vara bättre förberedd på svåra situationer ökar du förmågan att klara dem bättre. Just när det handlar om konflikthantering finns det mycket att vinna på att satsa förebyggande. Det är också viktigt att se på konflikter som möjligheter i stället för som problem. Då blir det lättare att hantera och få ut något konstruktivt av konflikter.

Gå en kurs i konflikthantering

Genom att gå vår ledarskapskurs Konflikthantering blir du säkrare som ledare och chef. Genom att gå en kurs tillsammans med andra chefer i samma situation som du får du ett värdefullt kontaktnät av andra chefer. Diskussioner och utbyte av erfarenheter är en uppskattad del av arrangemanget och ofta lika viktigt som kursen i sig. Kurserna är kostnadsfria för dig som är medlem i Ledarna.

Personlig rådgivning om konflikthantering på jobbet

Har du frågor eller behöver mer anpassad vägledning kring konflikthantering på jobbet? Du som är medlem kan alltid vända dig till chefsrådgivarna på Ledarnas Chefsrådgivning.


Boktips

Konflikthantering i arbetslivet – förstå, hantera, förebygg

Författare: Thomas Jordan
Förlag: Gleerups Utbildning AB

Giraffspråket 

Det finns en stor rädsla för konflikter och känslor på våra arbetsplatser. Genom att möta varandra med respekt på ett nytt sätt kan många konflikter undvikas. Giraffspråket är ett kreativt och kontaktskapande verktyg som kan användas både på arbetsplatsen och i privatlivet.

Författare: Anne-Christine Smith
Förlag: Kommunlitteratur

Konflikter – Uppkomst, dynamik och hantering

Utifrån konfliktteori och konkreta exempel ger boken insikt om konflikters uppkomst, dynamik och hantering.

Författare: Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors
Förlag: Natur & Kultur

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2016-08-18

Podcast: Konflikthantering – tre angreppssätt

Det är inte alltid lätt att veta på vilket sätt du som chef ska hantera en konflikt. Här berättar Thomas Jordan, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, om tre olika angreppssätt: dialogansatsen, principansatsen och maktansatsen. Han beskriver också dess för- och nackdelar och i vilka situationer de är mer eller mindre lämpade.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem