Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Experten svarar – konflikthantering

Att vara chef innebär att ställas inför många olika frågor och utmaningar. Här svarar Anki Udd, ledarskapsutvecklare, och Lotta Almgren, förhandlare och chefsrådgivare, på frågor om konflikthanterig.


”Konflikten påverkar allas arbete negativt”

Fråga: Två av mina chefskollegor står i en konflikt med varandra. Vi enhetschefer förväntas samarbeta, men det är näst intill omöjligt som läget är nu. Det går inte att ha möte med dem då fokus hamnar på deras konflikt. Det blir också allt svårare att hålla sig utanför konflikten då mitt arbete påverkas negativt. Finns det något jag kan göra för att förbättra situationen då det inte går att prata med dem?

Svar: Det här låter som en konflikt som parterna kan behöva hjälp med att hantera. Om konflikten tillåts fortgå kommer den att växa och ”smitta av sig” till andra delar av verksamheten. Konflikter som inte hanteras skapar mycket oro och tar energi från det ni ska ha fokus på. Det leder inte sällan till både minskad effektivitet och produktivitet. Parterna blir också alltmer irrationella och mindre talbara ju längre konflikten pågår.

Ytterst har deras chef ansvaret att hantera detta, men innan du lyfter det med hen finns det saker du kan göra.

Om stämningen mellan dina kollegor är hätsk, kan det vara bra om du talar med dem en och en och påtalar att deras konflikt påverkar ditt arbete och verksamheten negativt. Var tydlig med hur du upplever situationen och vad du önskar ska hända. Beskriv också vilka konsekvenser du ser om parterna inte själva kan komma till rätta med problemet. En konsekvens kan vara att du kommer att lyfta frågan till er närmaste chef för att få stöd.

Har du tillgång till en personalavdelning, eller kanske företagshälsovård, kan de också fungera som bollplank till dig och som stöd till parterna i detta. Ibland kan det krävas att en extern person medlar mellan parterna.

Konflikter ska alltid hanteras, men för att de ska lösas krävs också att de inblandade själva vill hitta lösningar.

Att två chefer är i öppen konflikt utan förmåga att hantera denna har flera nackdelar.

Som chef sätter du normer för vad som är önskvärt och accepterat på arbetsplatsen. Därför är det extra viktigt att just dina chefskollegor kan agera med gott omdöme och föregå med gott exempel för medarbetare att ta efter.

/Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8 augusti 2016.

Chefsguide: Konflikthantering
Chefsguide: Medarbetarsamtal

 

”Hur ska jag hantera deras privata konflikt?”

Fråga: I våras blev en av mina medarbetare polisanmäld, misstänkt för misshandel. Det blev något som alla pratade om och rykten spreds snabbt. Det visade sig att det inte fanns någon grund till anklagelserna och utredningen har lagts ner.

När jag som chef fått klarhet i vad som faktiskt hänt blev bilden en annan. Ursprunget var en konflikt mellan min medarbetare och en person från en annan avdelning i företaget. Som hämnd gjorde den ena parten en falsk polisanmälan. Hur ska man som chef förhålla sig i den här typen av konflikter, där gränsen mellan jobb och privatliv suddas ut?

Svar: Du behöver utreda om historien har sitt ursprung i något inom ramen för anställningen. Är det så ska du göra en arbetsmiljöutredning för att kunna ta ditt arbetsmiljöansvar. Syftet är att ta reda på vad du som arbetsgivare kan behöva erbjuda för hjälp till den eller de personer som varit inblandade i konflikten.

Det kan också vara för att reda ut om du ska utdela någon arbetsrättslig åtgärd, och för att klargöra att det inte är ett acceptabelt beteende på en arbetsplats.

Men eftersom händelsen har inträffat utanför arbetet är det inte din sak att döma din medarbetare, utan det är en rättslig process. Däremot kan konflikten påverka arbetsplatsen och då måste du ta upp frågan.

Det sker genom att först ha ett samtal med den person som varit misstänkt. Förhållningssättet är följande:

”Mitt problem är att det snackas i gruppen. Jag upplever att det tar mycket tid och kraft. Det är inte heller okej att vi tappar fokus på produktionen.”

Målet är att komma fram till hur ni kan prata med gruppen så att de får ställa frågor. Efter ett sådant möte ska frågan inte behöva tas upp igen. Då ska alla veta att om de har fler frågor tar de det direkt med personen det berör. Om detta inte fungerar tar de det med dig som chef, som har ansvar för att hantera eventuella problem.

/Lotta Almgren, förhandlare/chefsrådgivare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10 oktober 2014.

Chefsguide: Konflikthantering
Chefsguide: Medarbetarsamtal

 

 

Uppdaterat: 2016-08-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem