Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Vid arbetslöshet för anställd inom kommun och landsting

Vid arbetslöshet förlorar du din vanliga lön. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning från arbetslöshetskassa, omställningsförsäkring enligt kollektivavtal och Ledarnas inkomstförsäkring i Bliwa.

 

Enligt lag

Arbetslöshetsersättning

Alla arbetslöshetskassor är egna juridiska myndigheter som styrs av lagen om arbetslöshetsförsäkring. Ersättningsregler och belopp är identiska, men avgifterna kan skilja något.

Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar; en grundförsäkring och en frivillig inkomstrelaterad försäkring.

Grundförsäkring

Ersättning från grundförsäkringen betalas ut med högst 365 kronor per dag. Detta grundbelopp betalas ut till den som inte är medlem i någon arbetslöshetskassa eller inte varit medlem tillräckligt länge, men som uppfyller ett arbetsvillkor.
Grundbeloppet kan betalas ut tidigast från och med den dag sökanden fyller 20 år.

Den inkomstrelaterade försäkringen

Ersättning från den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen betalas ut till den som är medlem i en arbetslöshetskassa och uppfyller medlemsvillkor och arbetsvillkor.

Storleken på dagpenningen beror på den inkomst du hade innan du blev arbetslös och hur mycket du arbetat. Ersättningen är 80 procent av din inkomst upp till inkomsttaket 25 025 kronor per månad under de första 100 dagarna. Dagpenningen är då högst 910 kronor per dag. Från dag 101 sjunker inkomsttaket till 20 900 kronor per månad vilket gör att den högsta dagpenningen är 760 kronor per dag. Från dag 201 til 300 är dagpenningen fortfarande som högst 760 kronor per dag men grundar sig på 70 procent av inkomsttaket 25 025 kronor. 

Det är viktigt att du anmäler dig till arbetsförmedlingen omedelbart när du blir arbetslös, även om du skulle ha någon form av avgångsersättning.

Mer information, och vilka olika a-kassor som finns hittar du hos Arbettlöshetskassornas samorganisation.

Enligt kollektivavtal för kommun- och landstingsanställda

Omställningsavtal KOM-KL

Omställningsavtalet KOM-KL är ett kollektivavtal som gäller för dig som är anställd inom kommun och landsting, samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Pacta.

Avtalet är en trygghet för dig om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsfonden administrerar avtelet. Där kan du som arbetssökande få stöd och hjälp att söka nytt jobb i form av aktiva insatser och de administrerar även kompletterande ekonomisk ersättning utöver a-kassan. 

Aktivt omställningsarbete

Det aktiva omställningsarbetet ska hjälpa dig till ett nytt arbete. Du kan få råd, stöd och vägledning, men de förutsätter också att du själv deltar på ett engagerat och aktivt sätt.

Tillsammans arbetar du och Omställningsfonden fram en individuell handlingsplan. Den kan exempelvis innebära att du deltar i ett program som hjälper dig att stärka din målbild, beskriva din kompetens, effektivisera ditt sökande med hjälp av nya verktyg, presentera dig på ett vinnande sätt i olika situationer och få goda kunskaper om arbetsmarknaden och rekryteringsprocessen.

Behövs ytterligare stöd kan du tillsammans med din rådgivare exempelvis komma överens om att börja arbetsträna, prova-på-arbete hos annan arbetsgivare, genomföra en kortare utbildning eller få ett mer omfattande stöd om du till exempel har planer på att starta ett eget företag.

För att få stöd i form av aktivt omställningsarbete ska du

  • varit tillsvidareanställd enligt Allmänna Bestämmelser (AB) vid uppsägningstillfället,
  • varit anställd hos arbetsgivaren i minst ett år sammanhängande och arbetat minst 40 procent.

Kompletterande ekonomiskt stöd

Genom det kompletterande ekonomiska stödet kan du få

  • 80 procent av lönen, inklusive A-kasseersättning, under 200 ersättningsdagar och därefter 70 procent under ytterligare 100 ersättningsdagar
    eller
  • 80 procent av lönen under 43 ersättningsdagar om du som jobbsökare tillsammans med din rådgivare hos Omställningsfonden kommer överens om deltagande i en aktivitet som innebär att du mister din a-kasseersättning.

Det är du själv som ansöker om ekonomiskt stöd hos Omställningsfonden. För att ansöka ska du ha haft minst fem års sammanhängande anställning varav de fyra senaste åren ska ha varit en tillsvidareanställning. Du måste också vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.

 

Läs mer om omställningsfonden

 

Medlemsförsäkringar

I medlemssakpet i Ledarna ingår en inkomstförsäkring. Läs mer om Ledarnas inkomstförsäkring.

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2017-02-24

Kontakta Bliwa

Bliwa

Bliwa
– Ledarnas kundtjänst hos Bliwa besvarar frågor om din inkomstförsäkring och personförsäkring.
08-696 22 70 eller ledarna@bliwa.se

Mer om Ledarnas försäkringar hos Bliwa

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem