Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Vid arbetslöshet för statligt anställd

Vid arbetslöshet förlorar du din vanliga lön. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning från arbetslöshetskassa, omställningsförsäkring enligt kollektivavtal och Ledarnas inkomstförsäkring i Bliwa.

 

Enligt lag

Arbetslöshetsersättning

Alla arbetslöshetskassor är egna juridiska myndigheter som styrs av lagen om arbetslöshetsförsäkring. Ersättningsregler och belopp är identiska, men avgifterna kan skilja något.

Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar; en grundförsäkring och en frivillig inkomstrelaterad försäkring.

Grundförsäkring

Ersättning från grundförsäkringen betalas ut med högst 365 kronor per dag. Detta grundbelopp betalas ut till den som inte är medlem i någon arbetslöshetskassa eller inte varit medlem tillräckligt länge, men som uppfyller ett arbetsvillkor.
Grundbeloppet kan betalas ut tidigast från och med den dag sökanden fyller 20 år.

Den inkomstrelaterade försäkringen

Ersättning från den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen betalas ut till den som är medlem i en arbetslöshetskassa och uppfyller medlemsvillkor och arbetsvillkor.

Storleken på dagpenningen beror på den inkomst du hade innan du blev arbetslös och hur mycket du arbetat. Ersättningen är 80 procent av din inkomst upp till inkomsttaket är 25 025 kronor per månad de första 100 dagarna vilket gör att dagpenningen är högst 910 kronor per dag. Från dag 101 sjunker inkomsttaket till 20 900 kronor per månad vilket gör att ersättningen blir 760 kronor per dag. Från dag 201 till 300 är dagpenningen fortfarande högst 760 kronor per dag men grundar sig då på 70 procent av inkomsttaket 25 025 kronor per månad. 

Det är viktigt att du anmäler dig till arbetsförmedlingen omedelbart när du blir arbetslös, även om du skulle ha någon form av avgångsersättning.

Mer information, och vilka olika a-kassor som finns hittar du hos Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Enligt kollektivavtal för statligt anställd

Omställningsavtal Trygghetsstiftelsen

För de flesta anställda med kollektivavtal ingår omställningsavtal, som kan ge rätt till outplacement och kompletterande ekonomisk ersättning utöver a-kassan.

Vem kan få stöd

Trygghetsavtalet omfattar alla anställda inom det statliga avtalsområdet som:

  • är tillsvidareanställda och uppsagda på grund av arbetsbrist och som har haft en eller flera anställningar under sammanlagt minst ett år
  • är tillsvidareanställda och väljer att inte följa med vid en omlokalisering av verksamheten till en annan ort och som har haft en eller flera anställningar under sammanlagt minst ett år
  • är tidsbegränsat anställd och som har haft en eller flera anställningar under sammanlagt minst tre år under de senaste fyra åren.

Trygghetsavtalet gäller också för dig som är anställd med lönebidrag.

Observera att för tidsbegränsat anställda gäller inte dessa paragrafer i Trygghetsavtalet:

  • förlängd uppsägningstid
  • pensionsersättning
  • särskild pensionsersättning


Du omfattas av Trygghetsavtalet i maximalt sju år från och med att din statliga anställning har upphört.

Trygghetsavtalet gäller inte om du har erbjudits och tackat ja till en ny anställning på samma ort med likvärdiga arbetsvillkor i samband med verksamhetsövergång till ny huvudman och du därmed undgår att bli uppsagd. Detta gäller oavsett om du går till en annan statlig, privat eller kommunal arbetsgivare. Observera att det enda stöd som kan utgå från Trygghetsavtalet i detta fall är inkomsttrygghetstillägg och efterskydd.

Anmälan till Trygghetsstiftelsen

Det är arbetsgivaren som anmäler dig till Trygghetsavtalet. Du kan som enskild inte anmäla dig själv. Anmälan ska ske i anslutning till att du som arbetstagare underrättas om att anställningen upphör.

Mer information hittar du på Trygghetsstiftelsens webbplats.

 

Medlemsförsäkringar

I medlemssakpet i Ledarna ingår en inkomstförsäkring. Läs mer om Ledarnas inkomstförsäkring.

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2017-02-24

Kontakta Bliwa

Bliwa

Bliwa
– Ledarnas kundtjänst hos Bliwa besvarar frågor om din inkomstförsäkring och personförsäkring.
08-696 22 70 eller ledarna@bliwa.se

Mer om Ledarnas försäkringar hos Bliwa

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem