Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Vid arbetslöshet för statligt anställd

Vid arbetslöshet förlorar du din vanliga lön. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning från arbetslöshetskassa, omställningsförsäkring enligt kollektivavtal och Ledarnas inkomstförsäkring i Bliwa.

 

Enligt lag

Arbetslöshetsersättning

Alla arbetslöshetskassor är egna juridiska myndigheter som styrs av lagen om arbetslöshetsförsäkring. Ersättningsregler och belopp är identiska, men avgifterna kan skilja något.

Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar; en grundförsäkring och en frivillig inkomstrelaterad försäkring.

Grundförsäkring

Ersättning från grundförsäkringen betalas ut med högst 365 kronor per dag. Detta grundbelopp betalas ut till den som inte är medlem i någon arbetslöshetskassa eller inte varit medlem tillräckligt länge, men som uppfyller ett arbetsvillkor.
Grundbeloppet kan betalas ut tidigast från och med den dag sökanden fyller 20 år.

Den inkomstrelaterade försäkringen

Ersättning från den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen betalas ut till den som är medlem i en arbetslöshetskassa och uppfyller medlemsvillkor och arbetsvillkor.

Storleken på dagpenningen beror på den inkomst du hade innan du blev arbetslös och hur mycket du arbetat. Ersättningen är 80 procent av din inkomst upp till inkomsttaket är 25 025 kronor per månad de första 100 dagarna vilket gör att dagpenningen är högst 910 kronor per dag. Från dag 101 sjunker inkomsttaket till 20 900 kronor per månad vilket gör att ersättningen blir 760 kronor per dag. Från dag 201 till 300 är dagpenningen fortfarande högst 760 kronor per dag men grundar sig då på 70 procent av inkomsttaket 25 025 kronor per månad. 

Det är viktigt att du anmäler dig till arbetsförmedlingen omedelbart när du blir arbetslös, även om du skulle ha någon form av avgångsersättning.

Mer information, och vilka olika a-kassor som finns hittar du hos Arbetslöshetskassornas samorganisation.

 

Enligt kollektivavtal för statligt anställd

Avtal om omställning genom Trygghetsstiftelsen

Som statligt anställd kan du få hjälp till nytt jobb och ersättning från Trygghetsstiftelsen om du har varit anställd under minst 1 år och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.

När din arbetsgivare har anmält in dig till Trygghetsstiftelsen kan boka tid hos en av Trygghetsstiftelsens konsulenter. Där får du stöd och hjälp för att hitta ett nytt jobb genom bland annat jobbsökaraktiviteter, jobbcoachning och rekryteringsservice,

Inkomstförstärkning

Om du får ett jobb med lägre lön än vad du hade i din gamla anställning kan du få viss kompensation för mellanskillnaden under 780 dagar.

A-kasseförstärkning

A-kasseförstärkningen kan ge dig en utfyllnad ovanpå a-kassan som gör att du kommer upp i en ersättning som motsvarar upp till 80 procent av din tidigare inkomst under dag 1-200 och 70 procent dag 201-300.

Mer information hittar du på Trygghetsstiftelsens webbplats.

 

Medlemsförsäkringar

I medlemssakpet i Ledarna ingår en inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet. Läs mer om Ledarnas inkomstförsäkring.

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2017-04-12

Kontakta Bliwa

Bliwa

Bliwa
– Ledarnas kundtjänst hos Bliwa besvarar frågor om din inkomstförsäkring och personförsäkring.
08-696 22 70 eller ledarna@bliwa.se

Mer om Ledarnas försäkringar hos Bliwa

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem