Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Efterlevandeskydd: Statligt anställd

Om du avlider före 65 år kan din familj ha rätt till ersättning från olika håll. Dels från den lagstadgade försäkringarna, dels från de kollektivavtalade. Försäkringar enligt lag gäller för alla, de kollektivavtalade gäller för dig som är anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal.

 

Enligt Lag

Omställningspension

Änka, änkling, registrerad partner och sambo, som inte fyllt 65 år, kan få omställningspension under en begränsad tid. För sambo krävs dock att de tidigare varit gifta med varandra eller att de har, har haft eller väntar gemensamt barn.

Barnpension

Dina barn får barnpension till och med den månad de fyller 18 år. Barnpensionen förlängs om barnet studerar på grundskola eller gymnasienivå längst till och med juni det år barnet fyller 20 år.

Mer information finns hos Pensionsmyndigheten.

 

Enligt kollektivavtal för dig som är statligt anställd

Genom din anställning kan dina efterlevande få ytterligare efterlevandeskydd då din arbetsplats omfattas av kollektivavtal. Efterlevandeskydd är en del av det kollektivavtalade pensionsavtalet PA16.

Efterlevandepension till vuxen

Efterlevandepension finns till dina anhöriga om du skulle avlida den gäller för make/maka, registrerad partner eller sambo som du har barn tillsammans med. Betalas ut under sex år.

Efterlevandepension till barn

Pensionen beräknas i procent av pensionsunderlaget och betalas ut till och med barnet fyller 20 år.

Återbetalningsskydd

Du kan välja att teckna återbetalningsskydd. Det innebär att make/maka, sambo eller barn får efterlevandepension vid dödsfall som motsvarar värdet av de inbetalda avgifterna för de premiebestämda delarna i din ålderspension enligt PA16 (fd PA03) som du själv inte hunnit få ut. Pensionen betalas som regel ut i fem år.

 TGL-S (Tjänstegrupplivförsäkring)

TGL-S är ett engångsbelopp som betalas ut vid dödsfall före pensionsåldern förmånstagare är i nämnd ordning make/maka/registrerad partner, sambo och barn.

Läs mer om efterlevandeskydd på www.spv.se.

 

Medlemsförsäkringar

Genom ditt medlemskap i Ledarna kan du välja att komplettera ditt skydd med medlemsförsäkringar. Genom att logga in på Ledarna.se kan du se dina medlemsförsäkringar. 

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2015-12-23
Bli medlem